ޢުޘްމާނީ ދައުލަތުގެ ބައްޕަ އައްސުލްޠާން އަލްޣާޒީ ޢުޘްމާން 1

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 165

ޢުޘްމާނީ ދައުލަތުގެ ބައްޕަ އައްސުލްޠާން އަލްޣާޒީ ޢުޘްމާން 1 މުޙައްމަދު ނާޖިޙު ޢުޘްމާން ޣާޒީ (ޢުޘްމާނީ ތުރުކީ ބަހުން عثمان غازى) އަކީ ޢުޘްމާނީ ތުރުކީންގެ ޒައީމެވެ. އަދި ޢުޘްމާނީ ދަރިކޮޅުގެ ފެށުމެވެ. ސޮކޫދު އޭ ކިޔުނު ކުޑަ ސަހަރަކުން ފެށުނު ޢުޘްމާން 1 ގެ ދައުލަތް ފުޅާވަމުން އައިސް ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް އަންބަރާތޫރަކަށް ވިއެވެ. އަދި މީލާދީން 1299 ގައި ފެށުނު މިދައުލަތް 1922 އާއި ހަމައަށް ދެމިގެން އައެވެ. ސުލްޠާން…

އެދުރަށް ބަހެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 56

އެދުރަށް ބަހެއް އިބްރާހީމް ސަމީރު ޢުލޫމުގެ ގަޑި ހިނގާނޭބާ ނެތަމަ ތިޔަ ޙިކްމަތުގެ ބެޓެރީ         ސުލޫކުގެ ޒޭވަރަށް ލިބިދާނެބާ ޚުލްޤުގެ ދިހުންވި ޖަރީ؟                  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* އެތައް ބިރުވެރި ފުރޭތަޔަކުން، ވިގަނި ދެއްވާއި ހަންޑިތަކުން         ހިތަށް ވަން ބިރު ފިލައި މުނިޔާ ކޮކާ ފެންނާނެބާއެ ޕަރީ؟ ޒުވާން ނޫކަށިފުރައިގެ ފޮތުން، ރިވާކޮށް ޞައްޙަ ހެޔޮ ސަނަތުން         ހެވާ ނުބަޔާ އެނގޭނެ ގޮތުން ފަވައި، އެޅިދާނެބާ ސެހެރީ؟ އޮފާ، ދަޅަޔާއި ވަކިނުވަނީސް، ކަފާ، ދިރުނބާ…

ނިކަމެތި އިންސާނެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 145

 ޒުލްފާ އިބްހީމް,  ހ.ޒެމްބަސީ ނިކަމެތި މިއީ އިންސާނެކޭ ދުނިޔޭގެ ބިމުގައި ދިރިއުޅޭ ބިކަވެސް   ވެފައިވާ   މީހެކޭ  ހިތްދަތިކަމާ އެކުގައި  އުޅޭ ޔާލެއް އިޔާލެއްވެސް ނުވޭ ޔާރެއް  އިޔާރެއްވެސް ނުވޭ ސާލެއް މޮޅިން އެއޮޅައިލެވޭ ހާލާއި  މެދުގައި އޮވެ ރޮވޭ އުންމީދުތައް ވެއްޔަށް ވެގެން އުއްބައްތިތައްވެސް ހުސްވެގެން އުންމަތުގެ ފަރުދެއް ނަމަވިޔަސް އެއްވެސް އެހީއެއް ނުލިބިގެން ޝަކުވާކުރާނޭ ޖާގައެއް އެކުވެރިޔަކަސް ރައްޓެއްސަކަސް ތަކުރާރުކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަން އެނގޭ ވިސްނައިލިޔަސް ހީނލާނެ ހިތްވަރު ނުލިބިފައި ސީދާ ދެތުންފަތް ނުވެވިފައި…

ތަޖުރިބާއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 143

– މުހަންމަދު ނަސީރު، އއ.މާޅޮސް-                  ނުވާ އިތުބާރު ދުނިޔޭގައި ވަނީ މޮޅިޔާއި ހިތިވޭނޭ              ދުވާރޭ  ޙާލަތުން   ދައްކައިދެނީ   ބިރުވެރިކަމާ  ހޫނޭ ނުސާފުކަމާއި ހިތްދަތި، ބޭޤަރާރުކަމާ ގުޅާލެވިގެން              މުސާފިރުންނަށްވެދާ   މިޙަޔާތުގައި  އުފަލެއްނުވެސްވާނޭ ނަމާޤަދަރަށް ތިމާވިކި އޭގެ އިޙުސާސުން ބޮޑާ ވިޔަކަސް              ކަމާއި ދުވަސް ނިމޭއިރު  އޮންނަނީ  ކަރުނައިގެ ޠޫފާނޭ އަރާމާ އަދި އުފާވެރިކަން، ނަމެއްގައި މީހަކަށް ލިބުނަސް              ޝަރާބުންހިތި އެއަށްވުރެ ގިސްލުމެއް އެތެރޭގެ އޮންނާނޭ ތޮށަލި ދުޅަޔަށްހިނގާ ދުނިޔޭން ލިބުނުނަމަވެސް ދިރޭ…

އަލްބަޤަރާ ސޫރަތުގެ މައްޗަށް ބަލައިލުމެއް (6)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 763

އިލާހީ ހިދާޔަތު ބައެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހަޅާލެވުމުން، އެމީހުން މިހިދާޔަތް ބަލައިގަންނާނޭ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލައި، މީސްތަކުން ބަހާލެވޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ  ދެބައި، އާދެ، އިލާހީ ހިދާޔަތް ގަބޫލުކުރާ ތަޤުވާވެރި މުއުމިނުންގެ ވާހަކައާއި، އެވާހަކަތައް އިންކާރުކޮށް، އެވާހަކަތަކަށް ފުރަގަސްދޭ މީހުންގެ ވާހަކަ ހިމެނޭ ދެބައި، އަލްބަޤަރާސޫރަތުގެ ފުރަތަމަ ހަތް އާޔަތުގައި ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ދެން އަށްވަނަ އާޔަތުން ފެށިގެން ވިހިވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ، އެމީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް އިލާހީ ހިދާޔަތުގެ ވާހަކަ ހުށަހަޅާލެވުމުން، އެކަން ގަބޫލު ކުރާކަމަށް…

ކޫޕަނާއި އާއި އެސް.އެމް.އެސް ފޮނުވުން ފަދަ ގޮތްގޮތަށް ހިންގޭ ލަކީ ޑްރޯތަކުގައި ބައިވެރިވުން ޖުވާ ގެތެރެއަށް ވަންނަނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 971

ޖުވާއަކީ މާތްالله ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ، ޝައިޠާނީ ޢަމަލެއް ކަމާމެދަކު އަހަރެމެން ދެބަހެއް ނުވަމެވެ. އަދި މިއީ އެކަލާނގެ ޙަރާމް ކުރައްވާފައި ކަމަކަށްވުމުން، މިފަދަ ކަންކަމާ ދުރުވެގެން ތިބުމަށް އަހަރެމެން މުސްލިމުން ދެކޮޅެއްވެސް ނުހަދަމެވެ. މާތްالله ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. [[يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ]][1] މާނައީ: “އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ހަމަކަށަވަރުން، ރާއާއި، ޖުވާކުޅުމާއި، އަޅުކަންކުރަން ހަދާފައިހުންނަ ބުދުތަކާއި، ނަޞީބު ހުރިގޮތް ބަލަން…

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މާނަ ފަހުމުކޮށް ދެނެގަތުމަށް މަގެއް (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 1818

އަލްފާތިޙާ (އަލްޙަމްދު) ސޫރަތުގެ މާނައިގެ މައްޗަށް ބަލައިލުމެއް ސޫރަތުގެ މާނައިގެ ތަރުޖަމާ 1 بسم الله الرحمن الرحيم  ރަހުމަތްވަންތަ (އެންމެންގެ މައްޗަށް) ރަހުމަތް ލައްވާ (މާތް) ﷲގެ އިސްމުފުޅު (ނަންގަނެ ބަރަކާތް ލިބުންއެދި ފަށަމެވެ). 2 الحمد لله رب العالمين  ހުރިހާ ހަމްދެއް – ތައުރީފާއި ޝުކުރެއް – ހައްގުވަނީ (ހަމައެކަނިމާތް) ﷲއަށެވެ. ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި (މާތްﷲއަށެވެ). 3 الرحمن الرحيم       ރަހުމަތްވަންތަ އަދި ރަހުމަތްލައްވާ (މާތްﷲއަށެވެ). 4 مالك يوم الدين       ޖަޒާ…

ބާޒާރުކުރާ ކޮތަޅު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 394

މިހާރު މިގެންގުޅޭ ޒާތުގެ ބާޒާރުކުރާ ކޮތަޅު ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުވުމުގެ ކުރިން ބާޒާރުން ގަންނަތަކެތި ގޭގެއަށް ގެންގޮސް އުޅުނީ ނޫސްކަރުދާހަށް ލައި އޮޅާލައިގެން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް އެފަދަ އެއްޗެއްގައި ބަންދުކޮށްލައިގެންނެވެ. ބައެއް މީހުން ބާޒާރަށް ދާންވީމާ ގެންދަން ފޮތިން ކޮތަޅެއް ފަހާލައިގެންވެސް އުޅެއެވެ. ބާޒާރަށް ދާނީ އެކޮތަޅު ހިފައިގެންނެވެ. އަދިވެސް އަނެއް ބަޔަކު ތުނި ގޯނިން ކުދި ކޮތަޅު ފަހާލައިގެންވެސް އުޅުނެވެ. މީގެ އިތުރަށް ހުސް ނޫސް ކަރުދާހުން ކޮތަޅު ހަދާލައިގެން އެހިފައިގެން ބާޒާރުކުރަން ގޮސް އުޅުނު…

ރޯދަ ހަދިޔާ – ހަލީސާ (74)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 434

ބޮލުގައި ރިހޭ ސަބަބު “މަންމާ، އަޅުގަނޑުގެ ބަނޑަށް ތަދުވަނީ.” ހަ އަހަރުގެ ކުޑަކުޑަ ޝީނާ އޭނާގެ މަންމަ ގާތު ޝަކުވާ ކުރިއެވެ. “އެއީ ދަރިފުޅުގެ ބަނޑު ހުސްކޮށް ހުރީމަ. ބަނޑުގައި އެއްޗެއް ހުރިނަމަ ދަރިފުޅަށް ފަސޭހަވާނެ. އަވަހަށް ހިނގާ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ކާން.” އެ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ޝީނާގެ ބައްޕަ އޮފީހުން އައިސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮލުގައި ރިއްސާ ވާހަކަ ބުންޏެވެ. މި އަޑުއަހާފައި ޝީނާ ކުއްލިއަކަށް ބުންޏެވެ. “އެއީ ބައްޕަގެ ބޮލުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތީމަ.…

ރޯދަ ހަދިޔާ – ހަލީސާ (73)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 482

މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތުގެ ޕެކޭޖް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަވިއު ކުރިއަށް ދަނީއެވެ. ޢަލީ އަކީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ޙާޞިލްކޮށްގެން އަލަށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތެކެެވެ. އިންޓަވިއު ނިމުމަކާ ހަމައަށް އައުމުން، ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރު ޢަލީ އާ ސުވާލުކުރިއެވެ. “އެހެންވީމަ ޢަލީ ތިޔަ އުއްމީދު ކުރަނީ ކިހާވަރެއްގެ މުސާރައަކުން ފަށަން؟” ޢަލީ ޖަވާބު ދިނެވެ. “ލިބޭ ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަލާފައި އަހަރަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް 125,000.00 ޑޮލަރު.” މި ޖަވާބު އަޑުއިވިފައި ހިއުމަން ރިސޯސް…