އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 43

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުން (1) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މީސްތަކުންނަށް އެ ކަންތައްތަކެއް ނަހީކުރައްވައި،އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައި ވަޞިއްޔަތްކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން ފަސްވަނަ ވަޞިއްޔަތަކީ، اللهُ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް، ޙައްޤަކާ ނުލައި ނުމެރުމަށް އަމުރުކުރައްވައި ކުރައްވާފައިވާ ވަޞިއްޔަތެވެ. ކުޑަވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. ފުރާނައަކީ اللهُގެ ޙައްޤެކެވެ. اللهُގެ ޙައްޤަކަށް އަރައިގަތުމަކީ އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ހުއްދަ ވެގެންވާނެ ކަމެއްނޫނެވެ. މީހަކު މަރައިލުން އެހާބޮޑު ޙަރާމްކަމެއް ކަމުގައި ލައްވާފައިވަނީ، اللهُގެ ޙައްޤަކަށް…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: : ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން (5)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 191

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން (5) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّه ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކަމަކާ ގައިގޯޅިވެ އުޅުމުގައިވާ ގެއްލުން އިތުރަށް ބަޔާންކުރެއްވުމުގެގޮތުން، އައްޝައިޚު އައްޝަޢުރާވީ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. [ޝައްކެއްނެތެވެ. އެ ކަނބަލުންނަށް ތިބާ ބަލާނަމަ، އެ ކަނބަލުންގެ ރީތިކަން އެނގޭނެ އެވެ. އެ ހިނދު، ތިބާގެހިތުގައި އެ ކަނބުލޭގެއަށް ބޭނުންވުމުގެ އެދުން ހިނގަންފަށާނެއެވެ. އެ ހިނދު ހިތުގައިވާ އެދުމަށް ޢަމަލީސިފަ ގެނައުމުގެ ޖަޒުބާތު ހިތުތެރޭގައި ގަދަވެދާހުއްޓެވެ. އެ ކަމަށް ޢަމަލީސިފަ ގެނެސްފިނަމަ، ތިބާގެ އަމިއްލަ…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން:: ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 205

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން (4) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُ ނަހީކުރެއްވި ކަމަކާ ގައިގޯޅިވުމުގެ ގެއްލުން ހާމަކުރައްވާފައިވާ ވަރަށް ފުރިހަމަ މިސާލެއް އައްޝައިޚުއް ޝަޢުރާވީ ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. [اللَّهُ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމާ ގައިގޯޅިވެ، އެފަދަ ކަންކަމާ ކައިރިވުމުގައިވާ ގެއްލުން އިތުރަށް އޮޅުންފިލުއްވައިދެއްވުމުގެގޮތުން މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَقُولُ:…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން:: ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 272

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން (3) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ހަލާކަށް ހުށަހެޅޭ ބޮޑު ދެކަންތައް ޙަރާމްކުރެއްވުން އެއްގޮތަކަށް އިންސާނުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ގެއްލުންހުރި ކަންކަން ނަހީކުރެއްވުމުގައި ގިނަކަންތައްތައް ނަހީކުރައްވައި ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވަނީ، {حَرام} މި ލަފުޒުންނެވެ. މިސާލަކަށް، ކާބޯތަކެތީގެތެރޭގައި ލައްވާފައިވާ އެއްގަމު މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މުޅަ ތަކެއްޗާއި، ލެޔާއި، އޫރުމަހާއި، اللَّهُ ފިޔަވައި އެހެންފަރާތެއްގެ ނަންގަނެ ކަތިލާތަކެތި މުސްލިމުންނަށް ޙަރާމްކުރެއްވުމުގައި ވަޙީ ކުރައްވާފައިވަނީ، {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން:: ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 228

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން  (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގެ 120 ވަނައާޔަތުގައި އައިސްފައިވާ {وَذَرُوا ظَاهِرَ الإثْمِ وَبَاطِنَهُ} {ތިޔަބައިމީހުން، ބޭރުފުށުގެ ފާފަޔާއި، އެތެރެފުށުގެ ފާފަދޫކޮށްލާށެވެ!} މި ބަސްފުޅުގެ ތަފްސީރު ލިޔުއްވަމުން، އިބްނުކަޘީރު ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. [މުޖާހިދު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. [މިބަސްފުޅުގެ މާނައަކީ، ސިއްރާއި ފާޅުގައި اللَّهُ އަށް އުރެދުމުން އެއްކިބާވުމެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ. އެއީ، މީހާ ފާފައަކަށް އަރައިގަތުމަށް ގަސްދުކުރާ ގަސްދުކުރުމުން ދުރުހެލިވުމަށް…

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން: ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 371

އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައިވާ ދިހަ ވަޞިއްޔަތުގެތެރެއިން : ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުން (1)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُގެ އަޅުތަކުންނަށް އެކަލާނގެ ކުރައްވާފައިވާ ވަޞިއްޔަތަކީ އެކަލާނގެ މަގުގައި ސީދާވެ ތިބުމަށްޓަކައި ލިބިދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި އިރްޝާދުތަކެކެވެ. މިގޮތުގެމަތިން ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އަލްއަންޢާމު ސޫރަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރުވަނަ ވަޞިއްޔަތަކީ، ފާޙިޝު ކަންތައްތަކާ ކައިރިނުވުމަށް އަންގަވައި ކުރައްވާފައިވާ ވަޞިއްޔަތެވެ. اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ، {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (1) މިފަދައިންނެވެ. މާނައަކީ: {އަދި ފާޙިޝު…

އިރުއޮއްސިއްޖެކަން ޔަޤީންވުމުން، ރޯދަވީއްލުން އަވަސްކުރުން  (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 245

އިރުއޮއްސިއްޖެކަން ޔަޤީންވުމުން، ރޯދަވީއްލުން އަވަސްކުރުން  (2)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝައްކެއްނެތެވެ. ރޯދަހިފުމަކީ އިންސާނުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަމުން އެއްކިބާވެތިބެ އަދާކުރާ އަޅުކަމެކެވެ. ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، ރޯދަވީއްލުމުގައި ރައްކާތެރިވުމަށް ކޮންމެ މީހަކުމެ އެދޭނެއެވެ. އިރުއޮއްސުމުގެކުރިން ރޯދަވީއްލައިފިނަމަ ތިމާ ކުޅަހައިކަމެއް ބޭކާރުވެދާނެކަމަށްޓަކައި ބިރުވެތިވުމަކީ ޠަބީޢީ ކަމެކެވެ. އެހެން އެކަން އޮތުމާއެކުގައިމެ، އިރުއޮއްސިއްޖެކަން ޔަޤީންވުމުން ދެން އިތުރު ލަސްކުރުމެއްނެތި ރޯދަވީއްލުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތެވެ. މިޒަމާނަކީ ކުރިއާޚިލާފަށް އިރުއޮއްސޭވަގުތު ކަށަވަރުކުރުން އެތައްގޮތަކުން ފަސޭހަވެފައިވާ ޒަމާނެކެވެ. ވިލާބޯވުމުން، ނުވަތަ އެހެން ސަބަބަކާހުރެ…

އިރުއޮއްސިއްޖެކަން ޔަޤީންވުމުން، ރޯދަވީއްލުން އަވަސްކުރުން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 371

އިރުއޮއްސިއްޖެކަން ޔަޤީންވުމުން، ރޯދަވީއްލުން އަވަސްކުރުން (1) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރޯދަހިފުމަކީ އެހެން ހުރިހާ އަޅުކަމަކާ ތަފާތު އަޅުކަމެކެވެ. އެހެން ކޮންމެ އަޅުކަމަކީ ކުރުމެކެވެ. ރޯދައަކީ ނުކުރުމެކެވެ. މީގެ މާނައަކީ، އިންސާނުންގެ ޠަބީޢަތުގައި އެ ކަންކަމަށް އެންމެބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކެއުން ބުއިމާއި، ކައިވަނީގެ އަގުމާތް ގުޅުމުން ގުޅިފައިވާ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކަށް ދުވާލުގެ ވަގުތުގައިވި އަސް ހުއްދަވެފައިވާ ޚާއްޞަ ގުޅުންފަދަ، ޢާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި އެ ކަންތައްތައް މަނާވެފައިނުވާ ކަންތައްތަކަކުން މަނާވެގެން ހުންނަ ހުރުމެކެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމާއެކު، ރޯދަވީއްލުން…

ރޯދައިގެ ރޫޙާ ޚިލާފު ކަންކަމުން އެއްކިބާވެތިބެ ރޯދަހިފުންހުއްޓެވެ.  (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 360

ރޯދައިގެ ރޫޙާ ޚިލާފު ކަންކަމުން އެއްކިބާވެތިބެ ރޯދަހިފުންހުއްޓެވެ.  (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރޯދަހިފުމުގެ ނަމުގައި ނުކައި ނުބޮއިހުންނަ ހުރުމަކީ ބޭކާރުކަމެކެވެ. ފުރިހަމަ ރޯދައެއް ހިފުމަށްއެދޭމީހާ ހަޑިހުތުރު ބަސްތައް ބުނުމުންނާއި އެފަދަ ޢަމަލުތަކުން އެއްކިބާވުމަށް ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ އިރްޝާދުދެއްވާފައިވެއެވެ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.} (6)…

[އެއުރެންގެ ކުރިން އުޅުނު މީހުންގެ ނިމުންވީ ކޮންފަދައަކުންކަން ފަހެ، އެއުރެން ނުބަލަނީހެއްޔެވެ؟]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 270

[އެއުރެންގެ ކުރިން އުޅުނު މީހުންގެ ނިމުންވީ ކޮންފަދައަކުންކަން ފަހެ، އެއުރެން ނުބަލަނީހެއްޔެވެ؟] ޙަސަން ޒަހީން ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމަކީ އިމްތިޙާނެކެވެ. އެއިން ފާސްވެ ކާމިޔާބާ ހަމައަށް ދެވެނީ މަދުބަޔަކަށެވެ. އެބައެއްގެ އުޅުމާއި އަޚްލާޤު ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރާ މީހުންނަށެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތަކާއި އުސޫލުތައް އޭގެ ފުރިހަމަ މާނައިގައި ހިފަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މާތްﷲގެ ފުއްސެވުމާއި ރުއްސެވުން ލިބިގެންވަނީ އެފަދަ ބައެއްގެ އަތްމަތީގައެވެ. އެކަލާނގެ ޢިނާޔަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވަނީ ވެސް އެފަދަ މީސްތަކުންނަށެވެ. އިމްތިޙާނުގެ މި ދަތުރުގައި މިއަދާހަމައަށް ތިޔަވަނީ އާދެވިފައެވެ. ފެނުނީ…