ދުނިޔޭގައިހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ ޔުނިވަރސިޓީ، اللَّهُ އަށްޓަކައި ކުރެވުނު ހޭދައެއްގެ ދިރިހުރި މިސާލެއް (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 370

ދުނިޔޭގައިހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ ޔުނިވަރސިޓީ، اللَّهُ އަށްޓަކައި ކުރެވުނު ހޭދައެއްގެ ދިރިހުރި މިސާލެއް (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު   ޖާމިޢުލް ޤަރްވިއްޔީނުގެ ކުރިއާއި ފަހުގެ ބައެއް ދަސްވެނިން: މިތާނގައި ބަޔާންކޮށްފައި މި ވަނީ، ޖާމިޢުލް ޤަރްވިއްޔީނުގެ ކުރިއާއި ފަހުގެ ދަސްވެނީންގެތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަދު ބޭފުޅުންކޮޅެކެވެ. ޝުޢައިބު ބުނު އަލްޙުސައިނުލް އަންޞާރީ އަބޫމަދްޔަނު (509ހ.594ހ.) މި ކަލޭގެފާނަކީ، މާލިކީ މަޛުހަބުގެ ބޮޑު ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. ގިނަގުނަ ފޮތްތަކެއް ލިޔުއްވާފައިވާ ބޭކަލެއްމެއެވެ. އަބުލްވަލީދު މުޙައްމަދު ބުނު އަޙްމަދު ބުނު މުޙައްމަދު…

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (5)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 227

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (5) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު (26 ފެބްރުވަރީގައި ޝާޢިއުކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ) މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި ބައެއް އަރަބި ނަންނަން އިނގިރޭސި ފޮތަކުން ނަގައިފައިވާތީ އަރަބީން ކިޔާ ގޮތާ…

اللَّهُގެމަގުގައި އިހުގެ މުސްލިމުން ކުރައްވާފައިވާ ދެމިހުންނަނިވި ޞަދަޤާތުގެ ބައެއް އަސަރުތައް މިއަދު ވެސް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 533

اللَّهُގެމަގުގައި އިހުގެ މުސްލިމުން ކުރައްވާފައިވާ ދެމިހުންނަނިވި ޞަދަޤާތުގެ ބައެއް އަސަރުތައް މިއަދު ވެސް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނުންނަށް މި ދުނިޔޭގައި ލިބިގެންވާ މުދަލާއި ތަކެތީގެތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މަރުވުމަށްފަހު މަންފާކުރާނީ ތިނެއްޗަކުންނެވެ. އެ ތަކެއްޗަކީ ކޮބައިކަން ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. {إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو…

اللَّهُގެމަގުގައި ހޭދަކުރުންވަނީ ތިމާމެން އެންމެ ލޯބިވާ އެއްޗަކުންނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 342

اللَّهُގެމަގުގައި ހޭދަކުރުންވަނީ ތިމާމެން އެންމެ ލޯބިވާ އެއްޗަކުންނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނުންނަކީ އިންތިހާއަށް ދަހިވެތި ބަޔެކެވެ. އެހެންކަމާއެކު اللَّهُ އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ، اللَّهُއަށް އީމާންވާ މީހުންގެކިބައިން މި ދަހިވެތިކަން ފިލުވައިލެއްވުމަށެވެ. ޒަކާތްދިނުމާއި ޞަދަޤާތްދިނުމުގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރުތަކުގެތެރޭގައި އިންސާނުންގެ ނަފުސުގެ ދަހިވެތިކަމުން މީސްތަކުން މިންޖުކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ. ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުން ތަރުބިޔަތު ކުރައްވާފައިވަނީ މި މަތިވެރި އުސޫލުގެ މަތީގައެވެ. ހެޔޮކަމުގެ މައިދާނުގައި ކުރި ހޯއްދެވުމަށް އެއިން ކޮންމެ ބޭކަލަކުމެ ފަސްޖެހިވަޑައިނުގެން ކުރިމަތިލައްވަނީ…

ތަފާތު ތިން ޙައިޘިއްޔަތެއް ލިބުނު ތާރީޚީ ބިނާއެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 449

ތަފާތު ތިން ޙައިޘިއްޔަތެއް ލިބުނު ތާރީޚީ ބިނާއެއް  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު  މީލާދީން 395 ވަނައަހަރު ރޯމަނުންގެ ބިޔަ ރަސްކަން، އިރުމަތީ ބަޔަކަށާއި ހުޅަނގު ބަޔަކަށް ދެބައިވިއެވެ. އިރުމަތީ ބައި މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައީ، ބޭޒަންޓައިން އެމްޕަޔަރގެ ނަމުންނެވެ. ޤުސްޠަންޠީނިއްޔާ އަކީ، ބޭޒަންޓައިން އެމްޕަޔަރގެ ވެރިރަށެވެ. ޤުސްޠަންޠީނިއްޔާގެ މަޝްހޫރު އާޔާޞާފިޔާ ފައްޅިއަކީ، މީލާދީން 537 ވަނަ އަހަރު، ބޭޒަންޓައިން އެމްޕެރަރ [ޖަސްޓީނިޔާން] ބިނާ ކުރެއްވި ވަރަށް ބޮޑު ފައްޅިއެކެވެ. އާޔާޞާފިޔާ ފައްޅީގެ ކުރެހުމެއް، މި ކުރެހުމުންވެސް ޢިމާރާތުގެ ބޭރާއި…

އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާއެއް (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 351

އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާއެއް  (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންގެ ތާރީޚުގައި ޢަދުލުވެރިކަމަށް މަޝްހޫރު، ޢުމަރު ބުނު ޢަބްދުލްޢަޒީޒަށް ހިޖުރައިން 99 ވަނަ އަހަރު، ޚަލީފާކަން ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުލައިމާނު ބުނު އަބިއްސިއްރީ ނަމަކަށްކިޔުނު ބޭކަލަކު ސަމަރުޤަންދު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ އަމީރުކަމުގައި ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. ޢުމަރު ބުނު ޢަބްދުލްޢަޒީޒުގެ ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރު އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކުގެ އަމީރުންގެ ގޮތުގައި އިސްކުރައްވާ ބޭކަލުން ވެސް މީސްތަކުންގެމެދުގައި ޢަދުލަށް ކަންކަން ކުރެއްވުމަށް އެންގެވިއެވެ. ޢަދުލުވެރި ޚަލީފާ ޢުމަރު ބުނު…

އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާއެއް  (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 369

އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުލުވެރިކަމުގެ ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާއެއް  (1) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މީސްތަކުންގެމެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއި ޢަދުލުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް، އިސްލާމްދީނުގައި ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި މަޤާމަކީ އެއާމެދު ދެބަސްވެވެންނެތް ޙަޤީޤަތެކެވެ. އެބައިމީހުންގެ ވެރި އިލާހުގެ އަމުރުފުޅާ އެއްގޮތަށް މުސްލިމުން، އެބައިމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ތަރުތީބުކުރަމުން ގެންދިޔަ ދުވަސްވަރު، ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތާ ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ވެސް ޢަދުލުވެރިކަމާ ޚިލާފަށް ކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އެ ކަމެއް ބަދަލުކޮށް ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ކަމެއް ނިންމާފައިވެއެވެ. ސަމަރުޤަންދު…

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރުގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ލިބެވޭ މުހިއްމު ފިލާވަޅުތަކެއް:

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 382

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރުގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ލިބެވޭ މުހިއްމު ފިލާވަޅުތަކެއް:  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކޮންމެ ޒަމާނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރުގެ ދިރިއުޅުއްވުމުން މުސްލިމުންގެ ވެރިންނަށާއި ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް ގިނަގުނަ ޢިބުރަތްތަކެއް ލިބިގެންދެއެވެ. މުސްލިމުންގެ ރަސްރަސްކަލުން، އަދި އެބައިމީހުންގެ ފަނޑިޔާރުން، ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރެއްވި ދުވަސްވަރު ކަންހުރިގޮތް އެ ކަލޭގެފާނުގެ ދިރިއުޅުއްވުމުން ކިތަންމެ ފުރިހަމަކޮށް ވެސް ފެނިގެންދެއެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. މުސްލިމުންގެ ވެރިން އެބައިމީހުންގެ އެހީތެރިންގެގޮތުގައި اللَّهُ އަށް ބިރުވެތިވާ، ހެޔޮލަފާ…

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (5)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 362

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (5)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޚަލީފާ އަލްޙަކަމުގެ ބޮޑުބޭބެއެއްގެ މައްސަލަ:  (2) ޚަލީފާގެ ބޮޑުބޭބެ: މަނިކުފާނު ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރަން ދެކޮޅުހަދާ މީހަކު މަޤާމުން ވަކިކުރައްވައި، އެހެން މީހަކު މަޤާމަށް ހަމަޖައްސެވުން ކީއްތޯއެވެ؟ މަނިކުފާނު ފިޔަވައި އަޅުގަނޑުގެ ހެއްކަކަށްހުރީ ވެސް އެހެން ކާކުތޯއެވެ؟ ބޮޑުބޭބޭގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއައްސަވައި، ޢިލްމުވެރިންކުރެ ދެ ބޭކަލުން ޚަލީފާގެ ކުރިފުޅުމައްޗަށް ޙާޟިރު ކުރައްވައި، ބޮޑުބޭބެ އެ ވިދާޅުވާ ބަސްފުޅަކީ ތެދެއްކަމަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ލިޔުމެއް ލިޔުއްވައި، އެ…

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 276

އަލްޤާޟީ މުޙައްމަދު ބުނު ބަޝީރު އަލްމުޢާފިރީ (4)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޚަލީފާ އަލްޙަކަމުގެ ބޮޑުބޭބެއެއްގެ މައްސަލަ:  (1) އެއް ފަހަރަކު ޤާޟީ މުޙައްމަދުގެ އަރިހަށް ޚަލީފާ އަލްޙަކަމުގެ ބޮޑުބޭބެއަކު ޤުރްޠަބާގެ އާދައިގެ ރައްޔިތަކާ ޚިލާފަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. ޤާޟީ މުޙައްމަދުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ދެ ޚަޞްމުން ޙާޟިރުކުރެވުނު ހިނދު، ޚަލީފާ އަލްޙަކަމުގެ ބޮޑުބޭބެ (ސަޢީދުލް ޚައިރު) ހީފުޅުކުރެއްވީ ޚަލީފާއާ އޭނާގެ ތިމާގެފުޅުކަމާއި، ދައުލަތުގައި އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަތިވެރިކަމާއެކު، ޤާޟީ މުޙައްމަދުގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް އޭނާއަށް ޚާއްޞަ…