ޢަރަބި ބަސްނޫން ބަހަކުން ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 172

ޢަރަބި ބަސްނޫން ބަހަކުން ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝައްކެއްނެތެވެ. ޢަރަބި ބަހަކީ، އިސްލާމްދީނުގެ ފުރަތަމަ އަސްލު ކަމަށްވާ ކީރިތި ޤުރްއާން، އެ ބަހަކުން ބާވައިލައްވާފައިވާ މަތިވެރި ބަހެވެ. އަދި ދީނުގެ ދެވަނަ އަސްލު ކަމަށްވާ ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅުތައް ވެސް ވަނީ ޢަރަބި ބަހުންނެވެ. ވީމާ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް ޢަރަބި ބަހަކީ ޚާއްޞަ ބަހެއްކަމުގައިވެއެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ޙަދީޘުގައި އަންގަވާފައިވާ އެއްޗެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދެނެގަނެވޭނީ ޢަރަބި…

ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ތަފްޞީލު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 137

ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ތަފްޞީލު އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުޙައްޤިޤު ޢިލްމުވެރިން ދެކެލައްވާގޮތުގައި، ފަރުޟު ނަމާދާއި ސުންނަތް ނަމާދުގައި ވެސް ކިޔުމަށް ވާރިދުވެގެންވާ ދުޢާތަކާއި، ތަސްބީޙަތައް ކިޔުމަށްފަހު، ދުޢާގެ މަޤާމުތަކުގެތެރެއިން ކޮންމެ މަޤާމެއްގައި ވެސް އެ މީހަކު އެދޭ ކޮންމެ ހެޔޮ ރަނގަޅު ކަމެއް ހިންމަވައިދެއްވުންއެދި ދުޢާކުރުން ހުއްދަވާނެއެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި، ނަމާދުގައި ދުޢާގެ މަޤާމުތަކަކީ، ސަޖިދައާއި، ދެ ސަޖިދަ ދެމެދާއި، ފަހުއައްތަޙިއްޔާތުގައި ނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުމަށްފަހު، އަދި…

ފަރުޟު ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމުގެ ޙުކުމް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 153

ފަރުޟު ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމުގެ ޙުކުމް އަޙްމަދު ފާޜޫޤް މުޙައްމަދު ދުޢާކުރުމަކީ اللَّهُ ރުއްސަވާވޮޑިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި اللَّهُގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުމަށް ފަސްޖެހުމަކީ، އެ މީހަކަށް اللَّهُ ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާނެ ކަމެކެވެ. ރަސޫލު اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. {مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ.} (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الأَدَبِ الْمُفْرَدِ) މާނައީ:{اللَّهُގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުމަށް ފަސްޖެހުމަކީ، އެ މީހަކަށް اللَّهُ ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާނެ ކަމެކެވެ.} ފަރުޟު ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ…

ސުވަރުގެ ލިބުންވަނީ، އީމާންވުމާއެކު، ޞާލިޙު ޢަމަލު ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 81

ސުވަރުގެ ލިބުންވަނީ، އީމާންވުމާއެކު، ޞާލިޙު ޢަމަލު ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތިޤުރްއާނުގައި އަންގަވައިފައިވާ ގޮތުގައި، އީމާންވުމާއެކު ޞާލިޙު ޢަމަލު ނުކުރާ މީހުންނަކީ،ގެއްލެނިވެގެންވާ ބަޔެކެވެ. ސުވަރުގެވަންތަވެރިންކަމުގައިވުން ބިނާވެގެންވަނީ، އީމާންވުމާއެކު ޞާލިޙު ޢަމަލު ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. މާތް اللَّهُ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. {الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (النحل:٣٢) މާނައީ: {އެއުރެންނަކީ، ކުށްފާފަތަކުން ޠާހިރުވެގެންވާޙާލު، މަލާއިކަތުން އެއުރެން މަރުގަންނަވާ މީހުންނެވެ. (އެ ހިނދު) އެ މަލާއިކަތުން ވިދާޅުވާނެތެވެ.…

މުޙައްރަމް މަހުގެ މާތްކަމާއި، ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދައަށް ހުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 341

މުޙައްރަމް މަހުގެ މާތްކަމާއި، ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދައަށް ހުރުން  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުޙައްރަމް މަހުގެ މާތްކަން ބަޔާންކުރައްވައި ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގައި މުޙައްރަމް މަހަކީ اللَّهُގެ މައްސަރުކަމަށާއި، ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި ރޯދަހިފުމަށް އެންމެ އިތުރުކަންބޮޑީ މުޙައްރަމް މަސް ކަމަށް ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.   އަލްއިމާމު މުސްލިމު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ…

ސުވަރުގެ ލިބުންވަނީ اللَّهُ އެންގެވި ގޮތުގައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމުގައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 201

ސުވަރުގެ ލިބުންވަނީ اللَّهُ އެންގެވި ގޮތުގައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމުގައެވެ.  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އެއްވެސް ދަތި އުނދަގުލަކާނުލައި ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެއް ތަނަވަސްވުން އެއީ ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ނަފުސުގެ އެންމެފުނުގައި اللَّهُލައްވާފައިވާ މަތިވެރި އެދުމެކެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް އެދެނީ އެއްވެސް ތަކުލީފެއްނެތި، މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވަރުބަލިކަމުން ސަލާމަތްވެގެންވުމާއި، ބަލިވުމާއި، މަރުވުމާއި މިފަދަ އެންމެހައި ނިކަމެތި ކަމަކުން މިންޖުވެގެންވާ ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް ލިބުމަށެވެ. މިއިން އިސްތިސްނާވާ އެއްވެސް އިންސާނެއް މި އުޑުދަށުގައި ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއްނެތި ކޮންމެ އާދަމުގެދަރިޔެއްގެ ހިތުގައި މިފަދަ…

އައްޔާމުއްތަޝްރީޤުގެ ދުވަސްތަކުގެ މާތްކަމާއި، އެ ދުވަސްތަކާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ޙުކުމްތައް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 232

  އައްޔާމުއްތަޝްރީޤުގެ ދުވަސްތަކުގެ މާތްކަމާއި، އެ ދުވަސްތަކާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ޙުކުމްތައް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އައްޔާމުއް ތަޝްރީޤުގެ ދުވަސްތަކުގެ މާތްކަމާއި އެ ދުވަސްތަކާ ގުޅޭ ޙުކުމްތައް ޢިލްމުވެރިންގެ ލިޔުއްވުންތަކުގައި ބަޔާންވެފައި ވެއެވެ. މި ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކުގެ މަތިވެރިކަން ހާމަކުރައްވައި މާތް اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ.} (البقرة: ٢٠٣) މާނައީ: {ޢަދަދު ކަނޑައެޅިގެންވާ ދުވަސްތަކެއްގައި اللَّهُ ހަނދުމަކޮށް (ތަކުބީރުކިޔައި) އުޅޭށެވެ!} ޢުމަރުގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ޢަބްދު اللَّهِ ވިދާޅުވަނީ އެދުވަސްތަކަކީ އައްތަޝްރީޤުގެ ދުވަސްތައްކަމަށެވެ.…

މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާޢީދު ދުވަހެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 211

މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާޢީދު ދުވަހެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މުހިއްމު ދެ އަޅުކަމެއް އަދާކޮށް ނިމުމާވިދިގެން اللَّهُ އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް އެކަން ކޮށް ނިންމައިލެވުނުކަމާމެދު އުފާކޮށް، اللَّهُއަށް ޝުކުރުވެރިވުމުގެގޮތުން މުސްލިމުން ފާހަގަކުރާ ދެ ދުވަހަކީ އެއް މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނާގައި ޚާއްޞަ ދެ ދުވަހެވެ. މި ދެ ޢީދުގެތެރެއިން އަޟްޙާ ޢީދަކީ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމާ ވިދިގެން މުސްލިމުން އުފާ ފާޅުކުރާ ދުވަހެވެ. ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގައި ޚާއްޞަ…

މިއަދަކީ ޙައްޖުވެރިންގެމައްޗަށް اللَّهُގެ ރަޙްމަތުގެ ވާރޭވެއްސަވާ ދުވަހެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 241

މިއަދަކީ ޙައްޖުވެރިންގެމައްޗަށް اللَّهُގެ ރަޙްމަތުގެ ވާރޭވެއްސަވާ ދުވަހެވެ.  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޛުލްޙިއްޖާމަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހަކީ، އެހެން ޢިބާރާތަކުން ދަންނަވާނަމަ ޢަރަފާތު ދުވަހަކީ އަހަރުތެރޭގައި އަންނަ އެންމެ މަތިވެރި ދުވަހެވެ. މި ދުވަހުގެ މަތިވެރިކަން ބަޔާންވެފައިވާ ޙަދީޘްތަކުގެތެރެއިން އަންނަނިވި ޙަދީޘްތައް ވެއެވެ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ {مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ…

ހުކުރު ދުވަހާއި ޢީދު ދުވަސް އެއްދުވަހަކު ޖަމާވުމަކީ ހުކުރުނަމާދު އެޅުން ހުއްދަވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 417

ހުކުރު ދުވަހާއި ޢީދު ދުވަސް އެއްދުވަހަކު ޖަމާވުމަކީ ހުކުރުނަމާދު އެޅުން ހުއްދަވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު ޢީދު ދުވަހާ ހުކުރު ދުވަސް ދިމާވުމަކީ މުސްލިމުންނަށް އެމީހުންގެ ދެޢީދު ދުވަސް އެއް ދުވަހަކާ ދިމާވެ، ދެއުފަލުގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭ މާތް، ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. މިއުފާވެރި ދުވަހުގައި ދެނަމާދުކުރަން އެބަ އޮވެއެވެ. އެއީ ޢީދު ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދެވެ. ހުކުރު ނަމާދަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް އޮންނަ ފަރުޟު ނަމާދެކެވެ. ހުކުރު އަޅައިފުން ޢުޛުރުވެރިވާ މީހެއް ފިޔަވައެވެ. އެފަދަ…