اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ނަމާދު (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 243

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ނަމާދު  (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ނަމާދަކީ އަޅާއާ އޭނާގެ ވެރި ރައްބާ އެންމެ ކުއްތަންކުރުވާ އަޅުކަމެވެ. ނަމާދަކީ އަޅާއާ އޭނާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއާ އެންމެ ކުއްތަންކުރުވާ އަޅުކަމެވެ. އެއީ اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެ އެންމެ މަތިވެރި ހަރުފަތަށް މީހާ ގެންގޮސްދޭ އަޅުކަމެވެ. ސަޖިދާގައި ދުޢާކުރުން ގިނަކުރުމަށް އަންގަވާފައިވަނީ އެހެންވެއެވެ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.}…

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ނަމާދު  (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 357

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ނަމާދު  (1) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނުންގެ ހިތްތަކުގެ ހަމަޖެހުންވަނީ، اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގައި ކަމަށްވީހިނދު، اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް އިސްލާމްދީނުގައިވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ، ނަމާދުކުރުމެވެ. ނަމާދުކުރުމަކީ ކޮންފަދަ މަތިވެރި މަޤުޞަދެއްގައި ކުރެވޭ ކަމެއްކަން ބަޔާންކުރައްވައި، އަދި ނަމާދުކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވައި اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}  (طه: 14)  މާނައީ:…

ހެޔޮކަމުގެ ދޮރުތައް މުސްލިމުންނަށްޓަކައި ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 203

ހެޔޮކަމުގެ ދޮރުތައް މުސްލިމުންނަށްޓަކައި ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންނަށްޓަކައި اللَّهُގެ ދީލަތިވަންތަކަމުގެ ކޮޅެއްނެތެވެ. އީމާންކަމާއި ހެޔޮނިޔަތާއެކު ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ދަރުމައާއި ސަވާބުދެއްވައެވެ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:{إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ بِنَافِقٍ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا آجَرَكَ اللَّهُ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ.} (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ،…

اللَّهُފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުންނަށް ދެއްވާފައިވާ އިންޛާރެއް.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 75

اللَّهُފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުންނަށް ދެއްވާފައިވާ އިންޛާރެއް. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ތިމާމެން އަމިއްލައަތުން ހަދާފައިވާ ބުދަކަށް، ނުވަތަ اللَّهُ ޚަލްޤުކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެވެސް މަޚުލޫޤަކަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުން މިއަދުގެ މިކުރިއަރާފައިވާ ޒަމާނުގައިވެސް އުޅޭކަމީ ޙައިރާންވުން ޙައްޤުކަމެކެވެ. އިންސާނުންނާއި، ތަފާތު ބުދުތަކާއި، ގެރިއާއި، ރާމާމަކުނާއި، ހަރުފައާއި، އަލިފާނާއި، އިރުހަނދާއި، މިހެންގޮސް ތަފާތު އެތައްއެއްޗެއް އެއީ އިލާހުންކަމަށް ބަލައި، އެ ތަކެތީގެ ކުރިމަތީ ބިރުވެތިވެ، ސަޖިދަކޮށް، ތިމާމެންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުން އެދި އެ ތަކެތީގެ ކުރިމަތީ އާދޭސްކޮށް އުޅޭމީހުންނަށް…

އައު އަހަރަކާ ކުރިމަތިލާހިނދު ދެކެންޖެހޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯއެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 103

އައު އަހަރަކާ ކުރިމަތިލާހިނދު ދެކެންޖެހޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯއެވެ؟ އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދަކީ، މީލާދީ އައު އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. އައު އަހަރެއްގެ ފެށުމަކީ، ދުނިޔޭގެ ނިމުމާއި، ދުނިޔޭގައި ދިރިހުރި ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ޙަޔާތުގެ ބައްތި ނިވުމާ އެއްއަހަރު ކައިރިވެއްޖެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ، އެކަން އޭނާއަށް އަންގައިދޭ ކަމެކެވެ. އާދެ! މަރަށް ތައްޔާރުވުމަށް ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނީ މުސްލިމުންކަމަށް ވީހިނދު، އަދި އަޅުގަނޑުމެންނީ މަރުވާނެކަމަށް އީމާންވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ވީހިނދު، އަޅުގަނޑުމެން އެކެއްގެ ވެސް އުމުރުން އެއް އަހަރު…

މުސްލިމަކު މަރުވެދާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއްކުރުން ވަނީ ނަހީކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 187

މުސްލިމަކު މަރުވެދާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއްކުރުން ވަނީ ނަހީކުރައްވާފައެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންގެ ފުރާނައަށް ދެއްވާފައިވާ ޙުރުމަތްތެރިކަމާއެކު، އެ ކަމެއްގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުވެދާފަދަ، ނުވަތަ މީހަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގެއްލުމެއް ވެދާފަދަ އެއްވެސްކަމެއް ކުރުން އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ނަހީކުރައްވާފައެވެ. މިގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް މީސްމީހުން ވަޅިފަދަ ތޫނު ހަތިޔާރު ސަމާސާއަށް މީހުންނާދިމާއަށް މަޅައި ހަދައެވެ. އެއީ ކިހާ ނުރައްކާތެރި ކަމެއްކަން އަންގަވައި، އެފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވައި ރަސޫލު اللَّهِ…

[ކުށަކުން، އޮޅިގެންމެނުވީ މުއުމިނަކު މެރުމަކީ، މުއުމިނަކަށް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ.]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 214

[ކުށަކުން، އޮޅިގެންމެނުވީ މުއުމިނަކު މެރުމަކީ، މުއުމިނަކަށް އޮތްކަމެއްނޫނެވެ.]   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އާދެ! އިސްލާމީ ޤާނޫނުގައި މުއުމިނަކު މަރައިލުމާމެދު ދެ ގޮތަކަށް ޙުކުމް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ގަސްދުގައި މީހަކު މަރައިލުމެވެ. ދެވަނަ ގޮތަކީ ކުށަކުން އޮޅިގެން ކުރެވޭ ކަމަކުން މީހަކު މަރުވުމެވެ. މި ދެވަނަގޮތުގެ މިސާލަކީ، މީހަކު މަރައިލުމުގެ ގަސްދަކާނުލައި އެ މީހަކު ދުއްވާފައިދިޔަ އުޅަނދަކުންޖެހި މީހަކު މަރުވުން، ނުވަތަ މީހަކު މަރައިލުމުގެ ގަސްދަކާނުލައި އަތްވީއްލާ އެއްލި އެއްޗަކުން ޖެހި މީހަކު…

އެއީ، ކަނޑައެޅިގެން اللَّهُ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 214

އެއީ، ކަނޑައެޅިގެން اللَّهُ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ފުރިހަމަ މުސްލިމުންގެ ގޮތަކީ، ކޮންމެ ކަމެއްކުރުމުގެ ކުރިން، މި ކުރެވެނީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ ބަލައި، އެއީ اللَّهُ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްނަމަ އެ ކަމަކުން އެއްކިބާވެ ދުރުހެލިވުމެވެ. އެ ކަމެއް ނުކުރުމެވެ. ފަހަކަށްއައިސް ރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކާއި، ޚަބަރުފެތުރުމުގެ ވަސީލަތްތަކުން އެވެނި ދެ މީހަކު ރައްޓެހިވެގެން މިތައް އަހަރު އެކުގައި އުޅުމަށްފަހު އެތަކެއް ކުދިން ލިބުމުން [ކައިވަނި] ކުރި ޚަބަރު ގެނެސްދެއެވެ. އެބުނާ އެވެނި ދެ މީހަކީ…

ތަރައްޤީވުމުގެ މާނަ އޮޅުވައިލެވޭކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 195

ތަރައްޤީވުމުގެ މާނަ އޮޅުވައިލެވޭކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އަޅުގަނޑުމެންނީ މުސްލިމުންކަމުގައި ވީހިނދު، ތަރައްޤީވުމުގެ މާނައެއްކަމުގައި ދެކެންވާނީ، ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ހޯދެމުންދާ ކާމިޔާބީގެތެރެއިން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގައި އެ ކަމެއް ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި، ކޮންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމެވެ. ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް އެ ބަޔަކު ތަރުޙީބުދޭ، ސަޕޯޓްކުރާ ބަޔަކު ކޮށްއުޅޭ ކޮންމެ ކަމެއް ގިނަ ބަޔަކު ކޮށްއުޅެއެވެ. އެއީ އިސްލާމް ދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއްވެސް ބެލުމެއްނެތި އެ ކަމެއް އިޚްތިޔާރުކުރެއެވެ. މިފަދަ…

އިންސާނުންގެ ނަފުސުގައިވާ ބަލިކަށިކަމުން ސަލާމަތްވާނެ މަގު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 209

އިންސާނުންގެ ނަފުސުގައިވާ ބަލިކަށިކަމުން ސަލާމަތްވާނެ މަގު   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ދުންޔަވީ އެދުންތަކާއި މުދަލާއި ދަރިން ގިނަވުމަށް އެދުމުގައި އިންސާނުންވަނީ އަވަދިނެތިފައެވެ. އެއީ މި އާޔަތްތަކުގައި ވާފަދައިންނެވެ. {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} (التكاثر: 2،1)  މާނައީ: {(މުދަލާއި ދަރިން( ގިނަކަމަށް އެކަކުއަނެކަކަށް ފަޚުރުވެރިވެ އުޅުން، ތިޔަބައިމީހުން (اللَّهގެ މަތިން ހަނދުމަނެއްތައި(  މަޝްޣޫލުކޮށްފިއެވެ. * ތިޔަބައިމީހުން ކަށްވަޅުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފުމަށް ދާނދެނެވެ. (އެބަހީ: މަރުވެއްޖައުމަށް ދާނދެނެވެ.)}    ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތުގެ އެންމެފުނުގައިވާ މި…