ހަނދާންނައްތާލައި ފަރުވާކުޑަކޮށްލެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 69

ހަނދާންނައްތާލައި ފަރުވާކުޑަކޮށްލެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހޭ އޮމާން އަމާން ދިރިއުޅުމެއްކަމުގައި ވުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކަކަށް ބޭނުންވެއެވެ. އެއް ބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ނުބައި ހީކުރުމާއި، ޖާސޫސްކުރުމާއި، ނެތިމޮށުމާއި، އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތައް ނެތިކޮށްލާ މިފަދަ އެންމެހައި ކަމަކުން ދުރުވެގެން މެނުވީ ބަދަހި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައި اللَّهވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ…

ބޮޑާކަމަކީ މުސްލިމެއްގެ ކިބާގައި ހުރެގެންވާނެ ސިފައެއްނޫނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 71

ބޮޑާކަމަކީ މުސްލިމެއްގެ ކިބާގައި ހުރެގެންވާނެ ސިފައެއްނޫނެވެ.   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ތަނަވަސް ކަމާހުރެ، ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަތިވެރިކަމާހުރެ، ނުވަތަ މިފަދަ ކަމަކާނުލައިވެސް، ބައެއް މީހުން އަނެކުންގެމައްޗަށް ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރިވުމަކީ ގިނަބައެއްގެ އާދައެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެ ކަމުގެ ގެއްލުންބޮޑު ކަމެކެވެ. ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އިންސާނުން ބޮޑާވެގަތުމުގެ ނުބައިކަން ބަޔާންކުރައްވައި ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ އިރްޝާދުދެއްވާފައި ވެއެވެ. {لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ…

ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމަކީ ކެހިވެރިކަމުގެ ވަގުތީ އުފަލެއްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 165

ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމަކީ ކެހިވެރިކަމުގެ ވަގުތީ އުފަލެއްދޭ އެއްޗެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިދުނިޔެއަކީ އާޚިރަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮވައްޗެވެ. މިއީ، ދާއިމީ ވަޒަނެއް ނޫނެވެ. މީސްތަކުންގެ ދާއިމީ ވަޒަންކަމުގައިވާ އާޚިރަތް ބިނާވެގެންވަނީ، މި ދުނިޔޭގައި މީސްތަކުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތެއްގެމައްޗަށެވެ. اللَّهُއަށް އީމާންވެ، ހެޔޮޢަމަލުކުޅަ މީހުންނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތެވެ. އެހެންނޫންނަމަ ނަރަކައިގެ ދާއިމީ ޢަޛާބެވެ. اللَّهُވަޙީކުރެއްވިއެވެ. {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ…

اللَّهُގެ މަގުގައި ކުރެވޭ ހޭދައަކީ، ތިމާއަށް ގެއްލިދާނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 198

اللَّهُގެ މަގުގައި ކުރެވޭ ހޭދައަކީ، ތިމާއަށް ގެއްލިދާނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެހީތެރިވެ، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެ ބަޔަކަށް اللَّهُތަނަވަސްކަން ދެއްވާފައިވާ މީހުން، އަނެކުންނަށް އަޅާލައި އެހީތެރިވެ އުޅުމަކީ اللَّهُއަށްޓަކައި ދެވޭ ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ސިފަކުރައްވާފައި ވެއެވެ. اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (البقرة:…

ޟުޙާ ނަމާދުގެ ވަގުތާއި ރަކުޢަތުގެ އަދަދު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 203

ޟުޙާ ނަމާދުގެ ވަގުތާއި ރަކުޢަތުގެ އަދަދު އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޟުޙާ ނަމާދުގެ ވަގުތުފެށެނީ ލޮންސިއެއްގެ މިންވަރަށް އިރު އެރުމުންނެވެ. އަދި މެންދުރު ވަގުތާ ހަމައަށް އެ ނަމާދުގެ ވަގުތު ދެމިއޮވެއެވެ. މުސްތަޙައްބުވެގެންވަނީ، ތަންކޮޅެއް މައްޗަށް އިރުއަރައި ރަނގަޅަށް ބިންމައްޗަށް ހޫނުކަން ފޯރާހައި އިރުވުމުން އެ ނަމާދު ކުރުމެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަށް اللَّهُ ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު ބްނު އަރުޤަމުގެ އަރިހުން އަލްއިމާމު މުސްލިމު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى…

ޟުޙާ ނަމާދަކީ ދަރުމައާއި ސަވާބު އިތުރުވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 142

ޟުޙާ ނަމާދަކީ ދަރުމައާއި ސަވާބު އިތުރުވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޟުޙާ ނަމާދަކީ ކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ. އެ ނަމާދުކުރުމުން ލިބޭނެކަމަށް އަންގަވައިފައިވާ ޘަވާބު ލިބުމަށް އެދޭ މީހަކު އެ ނަމާދުކުރުން ހުށްޓެވެ. ނުކުރުމުން އެ މީހަކު ފާފަވެރިއެއް ނުވާނެމެއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަށް اللَّهُ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުލްޚުދުރީގެ އަރިހުން އައްތިރްމިޛީ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) މާނައީ: [ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…

ފަހަރެއްގައިވެސް ގެއްލުންވުމެއް ކުރިމަތިވުންނުވާ ވިޔަފާރިއެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 94

ފަހަރެއްގައިވެސް ގެއްލުންވުމެއް ކުރިމަތިވުންނުވާ ވިޔަފާރިއެއް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުރާ ތަފާތު މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެބައިމީހުންނަށް އެ މަސައްކަތުން ގެއްލުންވުމެއްނެތި އަބަދުމެ ކާމިޔާބުވާނެކަން ޔަޤީންވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުވެއެވެ. ދިރިއުޅުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ހަމައެކަނި މި ދުނިޔެއަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށްވެސް ވެގެން ނުވެއެވެ. މި ދެގޮތުގައިމެ، އިންސާނުންނަށް އެ ކަމަކުން ގެއްލުމެއް ކުރިމަތި ނުވާނެ ކަމަކަށް މީސްތަކުން ޝައުޤުވެރި ކުރައްވައި، އެކަމުގައި މީސްތަކުން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެ ވިޔަފާރީގައި ލިބޭނެ މަތިވެރި ފައިދާ ބަޔާންކުރައްވައި…

ނަމާދުން ސަލާންދިނުމުގެކުރިން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެންޖެހޭ ހަތަރު ކަމެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 126

ނަމާދުން ސަލާންދިނުމުގެކުރިން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެންޖެހޭ ހަތަރު ކަމެއް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނީ ޙަޔާތަކީ ބިރުވެރި އެތައްކަމެއްގެ މެދުތެރޭގައިވާ ކަމެކެވެ. ކަމުގެ ނުރައްކާތެރި ކަމާއި އެ ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ހެޔޮގޮތުގައި ދެނެގަނެވިއްޖެ އެއްވެސް މީހަކު އޭނާގެ ޙަޔާތުގެ އެންމެ ހިނދުކޮޅެއް ވެސް اللهُ ނަހީކުރެއްވި ކަމެއްކުރުމުގައި ނަގައެއް ނުލާނެއެވެ. އަލްއިމާމު މުސްލިމު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. {إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: [اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ…

ވިތުރިއާ ގުޅިގެން އެނގިފައިވުން މުހިއްމު ބައެއް ޙުކުމްތައް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 179

ވިތުރިއާ ގުޅިގެން އެނގިފައިވުން މުހިއްމު ބައެއް ޙުކުމްތައް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ވިތުރިކުރުމަށްފަހު އެހެން ނަމާދެއްކުރުމަށް އެ މީހަކު ގަސްދުކުރާނަމަ އެއީ، ހުއްދަކަމެކެވެ. އަދި އަލުން ވިތުރި ކުރާކަށް ވެސް ނުޖެހޭނެއެވެ. މިބަހުގެ ދަލީލަކީ އަންނަނިވި ދެ ޙަދީޘެވެ. އަބޫދާވުދު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ. ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. {لاَ وِتْراَنِ فِي لَيلَةٍ.} (رَوَاهُ أَبُودَاوُدُ) މާނައީ: {އެއް ރެއެއްގައި ދެ ފަހަރު ވިތުރިކުރުމެއް ނުވެއެވެ.} އުއްމުލްމުއުމިނީނަ ޢާއިޝަތުގެފާނުގެއަރިހުން އަލްއިމާމު…

ވިތުރީގައި ޤުނޫތުކިޔުމާއި، ވިތުރިއަށްފަހު ދުޢާކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 139

ވިތުރީގައި ޤުނޫތުކިޔުމާއި، ވިތުރިއަށްފަހު ދުޢާކުރުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ވިތުރީގައި ޤުނޫތުކިޔުމަކީ އަހަރުގެ ކޮންމެ ދުވަސްވަރެއްގައި ވެސް ހުއްދަ ކަމެކެވެ. اللَّهُ ރުއްސުންލެއްވި ޙަސަނުގެފާނުގެ އަރިހުން އަބޫދާވުދު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަންނާ ވިތުރީގައި ވިދާޅުވުމަށްޓަކައި ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ކަލިމަތަކެއް އުނގަންނައި ދެއްވިއެވެ. (އެއީ) {اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِى فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِى شَرَّ مَا…