ވިތުރި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުން ހުއްދަ ގޮތްގޮތް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 82

ވިތުރި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުން ހުއްދަ ގޮތްގޮތް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ވިތުރިއަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ނަމާދެއްކަމަށް ވުމާއެކު، ކޮންމެ މުސްލިމަކުމެ ވިތުރި ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން ހުއްޓެވެ. ވިތުރި ކުރުމުގައި ކޮންމެ ދެ ރަކުޢަތަށްފަހު ސަލާމްދެމުންގޮސް އެއް ރަކުޢަތް ވަކިން ކުރުން ހުއްދައެވެ. އަދި އެ މީހަކު ކުރަން ގަސްދުކުރާ ޢަދަދަކަށް ހުރިހާ ރަކުޢަތެއް ދެ އައްތަޙިއްޔާތާއި ދެ ސަލާމުން ފުރިހަމަކުރުން ވެސް ހުއްދައެވެ. އޭގެމާނައަކީ، ކޮންމެ ދެ ރަކުޢަތަކުން ސަލާމްދިނުމަކާ ނުލައި ބާރަ، ނުވަތަ…

ވިތުރިއަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 156

ވިތުރިއަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ވިތުރިއަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ. އެ ނަމާދު ކުރުމުގެމައްޗަށް ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ވަރަށްބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވައި، މީސްތަކުންނަށް އެކަމުގެމައްޗަށް ހިތްވަރު ދެއްވައިފައިވެއެވެ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ {يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ.} (رَوَاهُ أَبُودَاوُدُ) މާނައީ: ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. {އޭ ޤުރްއާނުގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ!…

ޢަރަބި ބަސްނޫން ބަހަކުން ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 245

ޢަރަބި ބަސްނޫން ބަހަކުން ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝައްކެއްނެތެވެ. ޢަރަބި ބަހަކީ، އިސްލާމްދީނުގެ ފުރަތަމަ އަސްލު ކަމަށްވާ ކީރިތި ޤުރްއާން، އެ ބަހަކުން ބާވައިލައްވާފައިވާ މަތިވެރި ބަހެވެ. އަދި ދީނުގެ ދެވަނަ އަސްލު ކަމަށްވާ ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅުތައް ވެސް ވަނީ ޢަރަބި ބަހުންނެވެ. ވީމާ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް ޢަރަބި ބަހަކީ ޚާއްޞަ ބަހެއްކަމުގައިވެއެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ޙަދީޘުގައި އަންގަވާފައިވާ އެއްޗެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދެނެގަނެވޭނީ ޢަރަބި…

ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ތަފްޞީލު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 192

ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ތަފްޞީލު އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުޙައްޤިޤު ޢިލްމުވެރިން ދެކެލައްވާގޮތުގައި، ފަރުޟު ނަމާދާއި ސުންނަތް ނަމާދުގައި ވެސް ކިޔުމަށް ވާރިދުވެގެންވާ ދުޢާތަކާއި، ތަސްބީޙަތައް ކިޔުމަށްފަހު، ދުޢާގެ މަޤާމުތަކުގެތެރެއިން ކޮންމެ މަޤާމެއްގައި ވެސް އެ މީހަކު އެދޭ ކޮންމެ ހެޔޮ ރަނގަޅު ކަމެއް ހިންމަވައިދެއްވުންއެދި ދުޢާކުރުން ހުއްދަވާނެއެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި، ނަމާދުގައި ދުޢާގެ މަޤާމުތަކަކީ، ސަޖިދައާއި، ދެ ސަޖިދަ ދެމެދާއި، ފަހުއައްތަޙިއްޔާތުގައި ނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުމަށްފަހު، އަދި…

ފަރުޟު ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމުގެ ޙުކުމް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 222

ފަރުޟު ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމުގެ ޙުކުމް އަޙްމަދު ފާޜޫޤް މުޙައްމަދު ދުޢާކުރުމަކީ اللَّهُ ރުއްސަވާވޮޑިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި اللَّهُގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުމަށް ފަސްޖެހުމަކީ، އެ މީހަކަށް اللَّهُ ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާނެ ކަމެކެވެ. ރަސޫލު اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. {مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ.} (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الأَدَبِ الْمُفْرَدِ) މާނައީ:{اللَّهُގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުމަށް ފަސްޖެހުމަކީ، އެ މީހަކަށް اللَّهُ ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާނެ ކަމެކެވެ.} ފަރުޟު ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ…

ސުވަރުގެ ލިބުންވަނީ، އީމާންވުމާއެކު، ޞާލިޙު ޢަމަލު ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 119

ސުވަރުގެ ލިބުންވަނީ، އީމާންވުމާއެކު، ޞާލިޙު ޢަމަލު ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތިޤުރްއާނުގައި އަންގަވައިފައިވާ ގޮތުގައި، އީމާންވުމާއެކު ޞާލިޙު ޢަމަލު ނުކުރާ މީހުންނަކީ،ގެއްލެނިވެގެންވާ ބަޔެކެވެ. ސުވަރުގެވަންތަވެރިންކަމުގައިވުން ބިނާވެގެންވަނީ، އީމާންވުމާއެކު ޞާލިޙު ޢަމަލު ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. މާތް اللَّهُ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. {الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (النحل:٣٢) މާނައީ: {އެއުރެންނަކީ، ކުށްފާފަތަކުން ޠާހިރުވެގެންވާޙާލު، މަލާއިކަތުން އެއުރެން މަރުގަންނަވާ މީހުންނެވެ. (އެ ހިނދު) އެ މަލާއިކަތުން ވިދާޅުވާނެތެވެ.…

މުޙައްރަމް މަހުގެ މާތްކަމާއި، ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދައަށް ހުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 455

މުޙައްރަމް މަހުގެ މާތްކަމާއި، ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދައަށް ހުރުން  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުޙައްރަމް މަހުގެ މާތްކަން ބަޔާންކުރައްވައި ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގައި މުޙައްރަމް މަހަކީ اللَّهُގެ މައްސަރުކަމަށާއި، ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި ރޯދަހިފުމަށް އެންމެ އިތުރުކަންބޮޑީ މުޙައްރަމް މަސް ކަމަށް ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.   އަލްއިމާމު މުސްލިމު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ…

ސުވަރުގެ ލިބުންވަނީ اللَّهُ އެންގެވި ގޮތުގައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމުގައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 255

ސުވަރުގެ ލިބުންވަނީ اللَّهُ އެންގެވި ގޮތުގައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރުމުގައެވެ.  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އެއްވެސް ދަތި އުނދަގުލަކާނުލައި ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެއް ތަނަވަސްވުން އެއީ ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ނަފުސުގެ އެންމެފުނުގައި اللَّهُލައްވާފައިވާ މަތިވެރި އެދުމެކެވެ. ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް އެދެނީ އެއްވެސް ތަކުލީފެއްނެތި، މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވަރުބަލިކަމުން ސަލާމަތްވެގެންވުމާއި، ބަލިވުމާއި، މަރުވުމާއި މިފަދަ އެންމެހައި ނިކަމެތި ކަމަކުން މިންޖުވެގެންވާ ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް ލިބުމަށެވެ. މިއިން އިސްތިސްނާވާ އެއްވެސް އިންސާނެއް މި އުޑުދަށުގައި ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއްނެތި ކޮންމެ އާދަމުގެދަރިޔެއްގެ ހިތުގައި މިފަދަ…

އައްޔާމުއްތަޝްރީޤުގެ ދުވަސްތަކުގެ މާތްކަމާއި، އެ ދުވަސްތަކާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ޙުކުމްތައް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 286

  އައްޔާމުއްތަޝްރީޤުގެ ދުވަސްތަކުގެ މާތްކަމާއި، އެ ދުވަސްތަކާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ޙުކުމްތައް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އައްޔާމުއް ތަޝްރީޤުގެ ދުވަސްތަކުގެ މާތްކަމާއި އެ ދުވަސްތަކާ ގުޅޭ ޙުކުމްތައް ޢިލްމުވެރިންގެ ލިޔުއްވުންތަކުގައި ބަޔާންވެފައި ވެއެވެ. މި ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކުގެ މަތިވެރިކަން ހާމަކުރައްވައި މާތް اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ.} (البقرة: ٢٠٣) މާނައީ: {ޢަދަދު ކަނޑައެޅިގެންވާ ދުވަސްތަކެއްގައި اللَّهُ ހަނދުމަކޮށް (ތަކުބީރުކިޔައި) އުޅޭށެވެ!} ޢުމަރުގެފާނުގެ ދަރިކަލުން ޢަބްދު اللَّهِ ވިދާޅުވަނީ އެދުވަސްތަކަކީ އައްތަޝްރީޤުގެ ދުވަސްތައްކަމަށެވެ.…

މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާޢީދު ދުވަހެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 293

މިއަދަކީ މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާޢީދު ދުވަހެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މުހިއްމު ދެ އަޅުކަމެއް އަދާކޮށް ނިމުމާވިދިގެން اللَّهُ އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް އެކަން ކޮށް ނިންމައިލެވުނުކަމާމެދު އުފާކޮށް، اللَّهُއަށް ޝުކުރުވެރިވުމުގެގޮތުން މުސްލިމުން ފާހަގަކުރާ ދެ ދުވަހަކީ އެއް މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނާގައި ޚާއްޞަ ދެ ދުވަހެވެ. މި ދެ ޢީދުގެތެރެއިން އަޟްޙާ ޢީދަކީ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމާ ވިދިގެން މުސްލިމުން އުފާ ފާޅުކުރާ ދުވަހެވެ. ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގައި ޚާއްޞަ…