ކޮންމެ މުސްލިމަކީވެސް ނަމޫނާ އިންސާނަކަށް ވާންޖެހޭ މީހެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 464

ކޮންމެ މުސްލިމަކީވެސް ނަމޫނާ އިންސާނަކަށް ވާންޖެހޭ މީހެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކޮންމެ މުސްލިމަކީ އޭނާފަދަ އެހެން އިންސާނުންނަށްޓަކައި ހެޔޮ ނަމޫނާއަކަށް ވުމަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ގެ ބަސްފުޅުތަކުން ކަށަވަރުވާ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އިޖުތިމާޢީ ސަލާމަތާއި، ފަރުދީގޮތުން މީސްތަކުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށްޓަކައި މިއީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އަމުރުކުރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެ. {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (الْمَائِدَة:2) މާނައީ: {އަދި…

ފުރިހަމަ އަޚްލާޤަކީ ދެދުނިޔޭގެ ސަލާމަތްކަން ލިއްބައިދޭނެ ކަމެކެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 577

ފުރިހަމަ އަޚްލާޤަކީ ދެދުނިޔޭގެ ސަލާމަތްކަން ލިއްބައިދޭނެ ކަމެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ފުރިހަމަ އަޚްލާޤަށް އިސްލާމް ދީނުގައި ދެއްވާފައިވާ މަޤާމަކީ، އެހެން އެއްވެސް ދީނެއްގައި ނުވަތަ އެހެން މުޖުތަމަޢެއްގައި އޮތްކަމެއްނޫނެވެ. ނަތީޖާއަކީ، ފުރިހަމަ މާނާގައި އިސްލާމްދީނުގެ ޙުކުމްތަކަށް ޢަމަލުކުރާ ބަޔެއްގެ މެދުގައި ފަރުދީ ގޮތުންނާއި ޖަމާޢީ ގޮތުން ކަންކަން އިޞްލާޙުވެ، އެންމެހައި ނުރަނގަޅު ކަންކަމުން މީސްތަކުން ސަލާމަތްވެ، މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ކަށަވަރުވުމެވެ. މާތް اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} (الأعلَى:14) މާނައީ: {ހަމަކަށަވަރުން، އެމީހާގެ…

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ނަމޫނާ ލިބިގަނެވޭނީ ކޮން ބަޔަކަށް ހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 561

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ނަމޫނާ ލިބިގަނެވޭނީ ކޮން ބަޔަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންނަށްޓަކައި اللَّهُގެ ރަސޫލާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَގެ މަތިވެރި ޝަޚްޞިއްޔަތުގައި ރިވެތި ނަމޫނާއެއް ލައްވާފައިވާކަން ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (الأحزاب:21) މާނައީ: {ހަމަކަށަވަރުން، اللَّهُގެ ރަސޫލާގެ…

މަކާރިމުލް އަޚްލާޤަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި ދަރަޖަ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 601

މަކާރިމުލް އަޚްލާޤަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި ދަރަޖަ އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُގެ މަޚްލޫޤުންގެތެރެއިން ގިނަ ތަކެތީގެމައްޗަށް اللَّهُ މާތްކުރައްވައި މަތިވެރިކުރައްވާފައިވާ ބަޔަކީ، އިންސާނުންނެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} (الإسراء:70) މާނައީ: {ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އާދަމުގެދަރިން މާތްކުރެއްވީމެވެ. އަދި އެއުރެން އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި، އުފުއްލެވީމެވެ. އަދި އެއުރެންނަށް ރަނގަޅު ތަކެތިން ރިޒުޤުދެއްވީމެވެ. އަދި…

المرأة المسلمة (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 497

المرأة المسلمة (2) صاحب السعادة الأستاذ أحمد كامل ديدي އިދާރީ ނޯޓެއް: ޞާހިބުއްސަޢާދާ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ކާމިލު ދީދީ (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މިވަނީ، ދީނީ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޝާއިޢު ކުރެއްވި ‘ދީނީ ރޫޙް’ މަޖައްލާއިންނެވެ.  9 ބަޔަށް ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވާ މިލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1372 ގެ އަދަދުގައެވެ. ފަހުބައި ޝާއިޢު ކުރައްވާފައިވަނީ، 15 ރަބީޢުލްއައްވަލު 1375 ގެ އަދަދުގައެވެ. މި ލިޔުން ޝާއިއުކުރުމުގައި…

މަރުވާނެކަމާއި ނަސީބުވެރިއަކީ ނަރައިން ދިންނަވައި ސުވަރުގެއަށް ވެއްދެވި މީހާއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 532

މަރުވާނެކަމާއި ނަސީބުވެރިއަކީ ނަރައިން ދިންނަވައި ސުވަރުގެއަށް ވެއްދެވި މީހާއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މަރުވުމަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ތަމްސީލުވަމުންދާ ކަމެކެވެ. ތިމާގެ ލޯބިވާ މައިންބަފައިންނާއި، އަނބިދަރިންނާއި، އެނޫންވެސް މީހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަރުވަމުންދަނީ ލޮލުގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހަކަށް اللَّهُރުއްސެވި ވަރަށް މަދު މީހަކުމެނުވީ، އެ މީހެއްގެ ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން މަރަށް ތައްޔާރުވެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މަރުން ސަލާމަތްވާނެކަމަށް ކޮންމެފަދަ ތަނަކަށް ވަދެ އޮތަސް މަރުވާނެކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވައި اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {أَيْنَمَا تَكُونُوا…

اللَّهُގެ ކުޅަދުންވަންތަވެރިކަމާއި، ދެނެވޮޑިގެންވުމުގެ ބޮޑުކަން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 527

اللَّهُގެ ކުޅަދުންވަންތަވެރިކަމާއި، ދެނެވޮޑިގެންވުމުގެ ބޮޑުކަން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި ދެނެވޮޑިގަތުމުގެ މަތިވެރިކަން ކީރިތި ޤުރްއާނުގެއެއް އާޔަތަށްވުރެ ގިނަ އާޔަތުގައި ބަޔާން ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެއީ، اللَّهُއަށް އީމާންވާ މުއުމިނުންގެ އީމާންކަން އޭގެސަބަބުން އިތުރުވެ، ސާބިތުކަން ބޮޑުވުމަށާއި، اللَّهُއަށް އީމާންނުވާ މީސްތަކުންނަށް اللَّهُގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި ދެނެވޮޑިގަތުމުގެ މަތިވެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައެވެ. اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.{وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا…

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 485

ޒަޔަންގެ ލޯބިވެރީން  (1) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު މި މަޒުމޫނު ނަގައިފައި ވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި ބައެއް އަރަބި ނަންނަން އިނގިރޭސި ފޮތަކުން ނަގައިފައިވާތީ އަރަބީން ކިޔާ ގޮތާ ތަފާތު ގޮތަކަށް ހުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މިލިޔުމުގައި…

ޣައިބުގައިވާ އެއްވެސްކަމެއް اللَّهُފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 380

ޣައިބުގައިވާ އެއްވެސްކަމެއް اللَّهُފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ދިރިއުޅުމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި މުސްތަޤުބަލުގައި އެވެނިކަމެއް ވާނެކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއުޅެއެވެ. އަދި އެފަދަ ބުނުންތައް ޤަބޫލުކުރާ މީހުން ވެސް މަދެއްނޫނެވެ. މުސްލިމުންނަކީ އެފަދަ ބުނުންތައް ޤަބޫލުކުރާ ބަޔަކުކަމުގައި ވެގެންނުވެއެވެ. މޫސުމާއި އެފަދަ އެހެން ކަންކަން ދެނެގަތުމުގައި ވެސް މުސްލިމުންގެ ގޮތަކީ ކަނޑައެޅިގެން މިވެނިގޮތެއް ވާނެކަމަށް ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި، މިވެނިހެން ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއޭ ބުނުމެވެ. އެއީ އަންނަނިވި ދަލީލުތައް މުސްލިމުންނަށް ބުނެދޭ ގޮތެވެ. މާތްاللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.…

ހެޔޮކަމުގެ ދޮރުތައް މުސްލިމުންނަށްޓަކައި ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 224

ހެޔޮކަމުގެ ދޮރުތައް މުސްލިމުންނަށްޓަކައި ތަނަވަސްކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުސްލިމުންނަށްޓަކައި اللَّهُގެ ދީލަތިވަންތަކަމުގެ ކޮޅެއްނެތެވެ. އީމާންކަމާއި ހެޔޮނިޔަތާއެކު ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ދަރުމައާއި ސަވާބުދެއްވައެވެ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:{إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ بِنَافِقٍ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا آجَرَكَ اللَّهُ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ.} (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ،…