للَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުން (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 327

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުން (3) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ދަރުމަހުރި ކަމެއް: ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި، ޤުރްއާން އުނގެނި އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، އެ ކަމުގެ މިންވަރު ވަޒަންކުރަން ވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭހާ ދަރުމައާއި ސަވާބުހުރި ކަމެކެވެ. ޞައްޙަ ސަނަދަކުން އަލްއިމާމުއްތިރްމިޛީ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައި ވެއެވެ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ…

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުން (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 330

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުން (2)  އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ހިތްތަކުގެ ހަމަޖެހުން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުމާއި އިތުރު އެތައްކަމެއް: ކުރީގައިވެސް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނޭ ފަދައިން اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމަކީ، ހިތްތަކުގެ ދިރުން ލިއްބައިދޭ ކަމެކެވެ. ހިކި ހަނަފަސްވެފައިވާ ބިމަކަށް ފެން ލިބުމުން، އެ ބިމަށް ދިރުން ލިބޭފަދައިން ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ހިތްތަކުގެ ހަމަޖެހުމާއި ސާބިތުކަން ލިއްބައިދެނިވި ކަމަކީ  اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމާއެކު، ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަށާއި އުނގެނި ދަސްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް މި ކަން…

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 329

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުން (1) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމެއްކަމުގައި ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުން ހިމެނެއެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އެއް އާޔަތަށްވުރެ ގިނަ އާޔަތުގައި އެ ފޮތް ކިޔެވުމަށް اللَّهُ އަމުރުކުރައްވާފައި ވެއެވެ. މިފަދަ އެއް އާޔަތެއްގައި އަންގަވާފައިވެއެވެ. {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ…

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ނަމާދު (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 243

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ނަމާދު  (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ނަމާދަކީ އަޅާއާ އޭނާގެ ވެރި ރައްބާ އެންމެ ކުއްތަންކުރުވާ އަޅުކަމެވެ. ނަމާދަކީ އަޅާއާ އޭނާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއާ އެންމެ ކުއްތަންކުރުވާ އަޅުކަމެވެ. އެއީ اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެ އެންމެ މަތިވެރި ހަރުފަތަށް މީހާ ގެންގޮސްދޭ އަޅުކަމެވެ. ސަޖިދާގައި ދުޢާކުރުން ގިނަކުރުމަށް އަންގަވާފައިވަނީ އެހެންވެއެވެ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.}…

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ނަމާދު  (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 357

اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެތެރެއިން ނަމާދު  (1) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނުންގެ ހިތްތަކުގެ ހަމަޖެހުންވަނީ، اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގައި ކަމަށްވީހިނދު، اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް އިސްލާމްދީނުގައިވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ، ނަމާދުކުރުމެވެ. ނަމާދުކުރުމަކީ ކޮންފަދަ މަތިވެރި މަޤުޞަދެއްގައި ކުރެވޭ ކަމެއްކަން ބަޔާންކުރައްވައި، އަދި ނަމާދުކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވައި اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}  (طه: 14)  މާނައީ:…

ހިތްތަކުގެ ހަމަޖެހުންވަނީ اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގައެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 309

ހިތްތަކުގެ ހަމަޖެހުންވަނީ اللَّهُ ހަނދުމަކުރުމުގައެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދު މީސްތަކުންގެ ޙާލަތަށް ބަލައިލާއިރު ގިނަ ބަޔަކުއުޅެނީ އެބައިމީހުންގެ ހިތް ނުތަނަވަސްކަމާއި ކަންބޮޑުވުންތައް ފިލުވައިލެވޭނެ ގޮތެއް ނުފެނިގެންނެވެ. ނަފުސާނީ ބޮޑު ގިލަންވެރިކަމެއްގައި މީސްތަކުންވަނީ ހަފުސްވެފައެވެ. ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ބައެއް މީހުން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ އަޅުންނަށް ވެދެއެވެ. އަނެއްބަޔަކު ޑިސްކޯތަކާއި ނައިޓްކްލަބުތަކުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކުރެއެވެ. ބައެއް މީހުން ސައިކޭޓްރިސްޓުންނާއި ނަފުސާނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ގާތުން ކޮންމެވެސް ނަތީޖާއެއް ލިބޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން ދެއެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ޑޮކްޓަރުންނާއި ބޭސްވެރިންގެ ކިބައިން ތިމާމެންގެ…

ތިމާގެ އެކުވެރިން އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި އިސްލާމީ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުން (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 302

ތިމާގެ އެކުވެރިން އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި އިސްލާމީ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުން (2) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މީހާ ދެނެގަނެވޭނީ އޭނާ އެކުވެރިވާ ބަޔެއްގެ ފަރާތުންނެވެ. ބަނގުރާބުއިމާއި، ޖުވާކުޅުމާއި، ޒިނޭކުރުމާއި، މިނޫންވެސް ފާފަތަކަށް އަރައިގަތުން އާދަކޮށްފައިވާ ބަޔަކާ ގުޅިގެން އެފަދަ މީސްމީހުންގެ މަޖިލީހުގައި އިށީނދެ ވާހަކަދައްކައި އުޅޭ މީހަކު، އެފަދަ ބަޔަކާ ގުޅިގަންނަ ކުރީކޮޅު، ޙަޤީޤަތުގައި އެފަދަ ފާފައަކަށް އަރައިގަންނަކަމަށް ނުވިއަސް މީސްތަކުން ދެކޭނީ އޭނާ ވެސް އެފަދަ ކަންކަން ކުރާކަމަށެވެ. ޢަރަބި ޝާޢިރެއްގެ ބައިތެއްގައިވެއެވެ. [މީހާއަކީ ކޮންކަހަލަ މީހަކުތޯ ސުވާލު…

ތިމާގެ އެކުވެރިން އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި އިސްލާމީ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުން (1)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 345

ތިމާގެ އެކުވެރިން އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި އިސްލާމީ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުން (1)   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިންސާނުންނަކީ އެއް ބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ އެކުވެރިވެ ގުޅިގެން އުޅުން ޠަބީޢީ ގޮތުންވެސް ލާޒިމުވެފައިވާ ބަޔެކެވެ. އެހެނީ، އެއްވެސް އިންސާނަކީ، އަނެކާގެ އެހީތެރިކަމާނުލައި ދިރިއުޅުމުގެ ހަނގުރާމަ ކާމިޔާބުކުރެވޭނެ މީހެއް ނޫނެވެ. އެންމެ ކުޑައިރުން ފެށިގެން މަރުވެ ކަށްވަޅަށް ދާނދެން ތިމާފަދަ އެހެން އިންސާނުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އަޅައިލުމާއި އޯގާތެރިކަމަށް ކޮންމެ އިންސާނަކު ވެސް ބޭނުންވެއެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ތިމާގެ އެހީތެރި…

ޝަރުޢީގޮތުން ސާބިތުނުވާ ތަކެއްޗަށް ޢަމަލުކުރުމެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 268

ޝަރުޢީގޮތުން ސާބިތުނުވާ ތަކެއްޗަށް ޢަމަލުކުރުމެއް ނުވެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު                           ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ދުޢާތަކާއި ޛިކުރުތައް އެއީ މުސްލިމުންނަށް ފުދި އިތުރުވެގެންވާ އެއްޗެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންކުރެ ގިނަ މީހުން މިއުޅެނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކީރިތި ޤުރްއާނުން ފޮތެއްވެސް ކިޔަވައި ނުލެވިގެންނެވެ. ނުވަތަ ހެނދުނާއި ހަވީރު ކިޔެވުމަށާއި އެނޫން ވަގުތުތަކުގައި…

ދޮގުހެދުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ. (3)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 276

ދޮގުހެދުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިވާ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ. (3) އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ގެ ސަމާސާފުޅުކުރެއްވުން ހުންނަގޮތް   އިސްލާމްދީން މީސްތަކުންނަށް ދަސްކޮށްދެނީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ދޮގެއް ނުހެދުމަށެވެ. ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ އަކީ އެކަލޭގެފާނަށް އުޑުން ވަޙީބާވައިލެއްވުނު ނަބީބޭކަލަކުކަމަށް ވުމާއެކު ވެސް، އެކަލޭގެފާނަކީ ވެސް އިންސާނެއްގެ ކިބާގައި ހުންނަ ސިފަތައް ލިބިވަޑައިގެންވާ ބޭކަލެކެވެ. ހިތްޕުޅުދަތިވުމާއި، އުފާފުޅުވުމާއި، ކަންކަމާ ހިނިވަރުނަކުރެއްވުމާއި، ދެރަފުޅުވެ ކީރިތި ކުރެއްވުންފަދަ ކަންކަން…