ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ދުވަސް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 336

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ދުވަސް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދަކީ، މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ނާޖާއިޒު ފައިދާއާ ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރެވޭ ދުވަހެވެ. ކަމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ، މިފަދަ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުމުގެ ނަތީޖާ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ނުފެންނަ ކަމެވެ. މިހެންވަނީ މީސްތަކުންގެ ހިތުގައި އީމާންކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަހުގެ ނަމުގައި ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 9 ވަނަދުވަސް ފާހަގަކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހުނީ، 31 އޮގަސްޓް 2003 ވަނައަހަރު އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުން ފާސްކުޅަ ޤަރާރެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ…

اللَّهُގެ މަގުގައި ކުރެވޭ ހޭދައަކީ، ތިމާއަށް ގެއްލިދާނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 243

اللَّهُގެ މަގުގައި ކުރެވޭ ހޭދައަކީ، ތިމާއަށް ގެއްލިދާނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެހީތެރިވެ، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެ ބަޔަކަށް اللَّهُތަނަވަސްކަން ދެއްވާފައިވާ މީހުން، އަނެކުންނަށް އަޅާލައި އެހީތެރިވެ އުޅުމަކީ اللَّهُއަށްޓަކައި ދެވޭ ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ސިފަކުރައްވާފައި ވެއެވެ. اللَّهُ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (البقرة:…

ޟުޙާ ނަމާދުގެ ވަގުތާއި ރަކުޢަތުގެ އަދަދު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 266

ޟުޙާ ނަމާދުގެ ވަގުތާއި ރަކުޢަތުގެ އަދަދު އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޟުޙާ ނަމާދުގެ ވަގުތުފެށެނީ ލޮންސިއެއްގެ މިންވަރަށް އިރު އެރުމުންނެވެ. އަދި މެންދުރު ވަގުތާ ހަމައަށް އެ ނަމާދުގެ ވަގުތު ދެމިއޮވެއެވެ. މުސްތަޙައްބުވެގެންވަނީ، ތަންކޮޅެއް މައްޗަށް އިރުއަރައި ރަނގަޅަށް ބިންމައްޗަށް ހޫނުކަން ފޯރާހައި އިރުވުމުން އެ ނަމާދު ކުރުމެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަށް اللَّهُ ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު ބްނު އަރުޤަމުގެ އަރިހުން އަލްއިމާމު މުސްލިމު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى…

ޟުޙާ ނަމާދަކީ ދަރުމައާއި ސަވާބު އިތުރުވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 198

ޟުޙާ ނަމާދަކީ ދަރުމައާއި ސަވާބު އިތުރުވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޟުޙާ ނަމާދަކީ ކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ. އެ ނަމާދުކުރުމުން ލިބޭނެކަމަށް އަންގަވައިފައިވާ ޘަވާބު ލިބުމަށް އެދޭ މީހަކު އެ ނަމާދުކުރުން ހުށްޓެވެ. ނުކުރުމުން އެ މީހަކު ފާފަވެރިއެއް ނުވާނެމެއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނަށް اللَّهُ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުލްޚުދުރީގެ އަރިހުން އައްތިރްމިޛީ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) މާނައީ: [ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ…

ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 202

ދަރުމަވެރިންގެ ދުވަސް  ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު މިއަދަކީ، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދަރުމައަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ދުވަހެވެ. ނުވަތަ ވޮލަންޓިއަރުންގެ ދުވަހެވެ. މި ފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، ކޮބައިތޯއެވެ. އާދެ! ދަރުމައަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި ދަރުމައަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމެވެ. އެކަމުގެ ރޫޙާއި ޝައުގުވެރިކަން އުފައްދައި މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރި ކުރުމެވެ. މި ދެންނެވި ކަންކަން ކުރުމަކީ، ވަކި މީހަކަށް އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރި…

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދުވަހެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 184

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދުވަހެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރ މަހުން 5 ވަނަ ދުވަހަކީ، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ޤައުމުތަކުގެމެދުގައި ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މައްޗަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަހެވެ. އެއީ 17 ޑިސެމްބަރ 1985 ވަނަ އަހަރު އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުން ފާސްކުރި 40/212 ޤަރާރުގެ ދަށުން ފާހަގަ ކުރެވެމުންދާ ދުވަހެކެވެ. ކުރީދުވަހުގެ ލިޔުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވާނެފަދައިން، ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅާ ކަމެކެވެ.…

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އިސްލާމްދީން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 202

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ  މީހުންނާއި އިސްލާމްދީން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނަކީ، އިޖްތިމާޢީ ދީނެކެވެ. މީގެ މާނައަކީ، އެކަކު އަނެކަކާ، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ގުޅި، ލާމެހިގެން މިސްތަކުންގެ ދިރިއުޅުން ފުރިހަމަވުން އެ ދީނަށް ތަބާވާ މީހުންނަށް ލާޒިމުކުރުވާ ދީނެކެވެ. އިސްލާމީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރާ ބަޔެއްގެ މެދުގައި އެއްވެސް ބަޔަކު އެކަހަރިވެ އެކަނިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ދެވިފައިނުވާ ދީނެކެވެ. އިންސާނުންގެ ޙަޔާތުގެ ދުވަސްތައް ބެހިފައިވާގޮތް ބަޔާންކުރައްވައި، اللهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ…

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ނަހީކުރައްވައި އިންޒާރު ދެއްވާފައިވާ ފަސް ކަމެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 179

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ނަހީކުރައްވައި އިންޒާރު ދެއްވާފައިވާ ފަސް ކަމެއް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މީސްތަކުންގެ ދިރިއުޅުމުގައި މެދުވެރިވާ ގެއްލުންހުރި ކަންތައްތަކެއް ނަހީކުރައްވައި، ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. {يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ…

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރެވެމުންދާ އެއިޑުސް ދުވަހެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 288

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރެވެމުންދާ އެއިޑުސް ދުވަހެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ބުނެލަން ފަސޭހަ ވާހަކައެކެވެ. އޭގެ ފަހަތުގައި ދީނީގޮތުންނާއި، ދުންޔަވީގޮތުން ގުނާ ޢަދަދުނުވާހާ ގިނަގުނަ ގެއްލުން އެކުލެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. ކަމުގެ ޙަޤީޤަތަށް ބަލައިލާއިރު، މި ކަމަކީ އިންސާނުންގައި ލައްވާފައިވާ ޣަރީޒީ ބާރެއްކަމަށްވާ ޝަހުވަތްތެރިކަން ފުރިހަމަކުރުމުގައި އެބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިންތައް ފަހަނަޅައި ދިޔުމުގެ ނަތީޖާއެވެ. އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމާއި، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެމެދުގައި ޝަހުވަތްތެރިކަން ފުއްދުމުގައި ޖަނަވާރުންނަށް ވުރެވެސް ދަށުދަރަޖައަކަށް އިންސާނުން ވެއްޓިގަތުމުގެ ނަތީޖާއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއިޑްސްގެ ބަލީގެ…

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَގެ ޢީދު މީލާދު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 213

ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَގެ ޢީދު މީލާދު އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރަބީޢުލްއައްވަލު މަހުގެ ބާރަ ވަނަ ދުވަހަކީ، ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގެން ދުވަސްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނާއި، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ މުސްލިމުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހެކެވެ. ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެލައްވާ ގޮތުގައި އިތުރުއެކަލޭގެފާނު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ ޢާމުލްފީލުގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވި އަހަރުގެ ރަބީޢުލްއައްވަލުމަހުގެ ހޯމަ ދުވަހެއްގެ ފަތިސް ވަގުތުއެވެ. ނަމަވެސް ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފުއުފެދިފައިވަނީ އެއީ…