“އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުން” ބަޔާންކުރެއްވުމަށް ޤުރުއާނުގައި ގެންނަވާފައިވާ ޢިބާރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަކަން!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 608

“އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުން” ބަޔާންކުރެއްވުމަށް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ގެންނަވާފައިވާ ޢިބާރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަކަން! އަޙްމަދު ޝާޒް (2017) “ޖިމާޢުވުން” ކިނާޔަތުގެ ލަފުޒުތަކުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ޒިކުރުކުރައްވާފައިވަނީ، އެކަމާމެދު ވިސްނައިފިމީހަކު އަޖައިބުވެ އަންތަރީސްވާހައި ފުރިހަމައަށެވެ. ޞަރީޙުކޮށް އެބަސް ނުގެންނަވައި، ކިނާޔަތުގެ ލަފުޒުތަކުން ގެންނަވާފައިވަނީ މަތިވެރިވެގެންވާ އަދަބުވެރިކަން މީސްތަކުންނަށް ދަސްކޮށްދެއްވައި، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ރިވެތި އަޚްލާޤުން މީސްތަކުން އަޚްލާޤު ލިބިގަތުމަށްޓަކައިކަމުގައި ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވައެވެ. އަދި މިއީ އަރަބި ބަހުގެ ބަލާޣާތްތެރިކަމާއި ފުރިހަމަކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެއްވެސްމެއެވެ. ކިނާޔަތުގެ ތަފާތުލަފުޒުތަކުން، ޖިމާޢުވުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ…

ޤައުމީ ދުވަހާއި ކުޑަކުދިންނަށްކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 178

ޤައުމީ ދުވަހާއި ކުޑަކުދިންނަށްކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދަކީ، 1439 ވަނައަހަރުގެ ރަބީޢުލްއައްވަލު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. މިއަދަކީ ދީނީ އަދި ޤައުމީ އެތައް މުނާސަބާއެއް އެކުވެފައިވާ ޚާއްޞަ ދުވަހެކެވެ. ދީނީގޮތުން މިމައްސަރު ޚާއްޞަވަނީ މި މަހަކީ، މީސްތަކުން ޖާހިލުކަމުގެ ކަޅު އަނދިރިކަމުގައި ވަނިކޮށް اللَّهُގެ އެއްކައުވަންތަކަމުގެ ޢިލްމާއި މަޢުރިފަތުގެ ދަށަށް މީސްތަކުން ގެންނެވި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ދުނިޔެއަށް އުފަންކުރެއްވި ބަރަކާތްތެރި މައްސަރަށްވުމެވެ. ޤައުމީގޮތުން ބަލާއިރު…

އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅު މުސްލިމު ޒުވާނުންގެ ހަރުދަނާކަމާއި ސާބިތުކަން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 180

އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅު މުސްލިމު ޒުވާނުންގެ ހަރުދަނާކަމާއި ސާބިތުކަން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅު މުސްލިމު ޒުވާނުންގެ އީމާންތެރިކަމާއި، ދީނަށް ނަޞްރު ދިނުމުގައި އެބައިމީހުންގެ ސާބިތުކަމާއި، ހިތްވަރުގަދަކަން ބަޔާންވެފައިވާ ޙަދީޘެއް އަލްއިމާމުލް ބުޚާރީ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: “إِنِّي لَفِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ إِذِ التَفَتُّ فَإِذَا عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَتَيَانِ حَدِيثَا السِّنِّ، فَكَأَنِّي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا، إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ…

ޒުވާނުންނަކީ ޤައުމުގެ އެންމެ އަގުހުރި ރައުސްމާލެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 246

ޒުވާނުންނަކީ ޤައުމުގެ އެންމެ އަގުހުރި ރައުސްމާލެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދަކީ ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޒުވާނުންގެ ދުވަހެވެ. ވަކި ދުވަހެއް ޒުވާނުންގެ ނަމުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމެއްކަމުގައި ފެންނަނީ، ޤައުމުގައި ޒުވާނުންނަށް ދެވިގެންވާ މަޤާމުގެ މަތިވެރިކަން ވަޒަންކުރުމެވެ. އެކަން އެންމެންގެ ޢަމަލީ ކަމެއްކަމުގައި ހެދުމެވެ. ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔަކުމީހުން ދެމިތިބުމުގެ ފުރާނައަކީ އެ ޤައުމުގެ ޒުވާނުންގެ ކިބާގައި ނުގުޑާފަދަ ހަރުދަނާ އީމާންތެރިކަމަކާއި، މަތިވެރި އަޚުލާޤީ ސިފަތަކާއި، ޤައުމީ ރޫޙާއި ޤައުމީ ލޯބި އަށަގެންފައިވުމެވެ. އަމުދުން ދިވެހިންނަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ…

މިޒަމާނުގެ ޞިއްޙީ މާހިރުންގެކުރިން ނަބަވީ މަދްރަސާއިން ލިބިދެއްވާފައިވާ ފިލާވަޅެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 235

މިޒަމާނުގެ ޞިއްޙީ މާހިރުންގެ ކުރިން ނަބަވީ މަދްރަސާއިން ލިބިދެއްވާފައިވާ ފިލާވަޅެއް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : {مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ.} (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) މާނައީ: ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. {އެ މީހެއްގެ ބަނޑަށްވުރެ…

ނަބަވީ ބަސްފުޅެއްގައިވާ މުޢުޖިޒާއެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 216

ނަބަވީ ބަސްފުޅެއްގައިވާ މުޢުޖިޒާއެއް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޙަދީޘުގައި ފަހުޒަމާނުގައި ހިނގާނެ ބައެއް ކަންކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެއީ، މުއުމިނުތަކުން އެއިން ޢިބުރަތް ޙާޞީލުކޮށް އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ދެއްވާފައިވާ އިރްޝާދެކެވެ. އަންނަނިވި ޙަދީޘަކީ ދުނިޔޭގެ އެދުންތަކަށް މީސްތަކުން ހެއްލިގެންދާނެގޮތުގެ މިސާލެކެވެ. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،…

ޞަޙާބީންގެ މަތިވެރިކަން -5

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 191

ޞަޙާބީންގެ މަތިވެރިކަން -5 ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން ޙައްޤަށް އިޢުތިރާފުވެ ވަޑައިގަތުން “އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ރިވާ ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. ކައުސާހިބާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ސުވަރުގެ ވަޑައިގެންނެވި ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގަތުމުން ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ތެދުވެ ވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ. ވަރަށް ގިނަ މުނާފިޤުން ހީކުރާ ގޮތުގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް މާތްﷲ ގަންދެއްވައި ވިދާޅުވަމެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަވަހާރައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކީއްހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު މާތްﷲގެ ޙަޟުރަތަށް…

ފަހުޒަމާނުގެ ޙާލަތު ބަޔާންވެފައިވާ ނަބަވީ ބަސްފުޅުތަކެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 222

ފަހުޒަމާނުގެ ޙާލަތު ބަޔާންވެފައިވާ ނަބަވީ ބަސްފުޅުތަކެއް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޒަމާނީ ކުރިއެރުން ދުނިޔެއަށް ގެނެސްދިން ތަހުޛީބާއެކު، ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި މިއަދު ކަން ހިނގަމުންދާގޮތަށް ބަލާއިރު ހެޔޮލަފާ މީހުންނަކީ އަގެއްނެތް ބަޔަކަށްވުމާއި، މަކަރު ޙީލަތް ހެދުމާއި އޮޅުވައިލުން އެއީ އެބައެއްގެ ޢާއްމު ސިފައެއްކަމުގައިވާ މީހުންނީ، މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެ ނުފޫޛުގަދަ  ބަސްވިކޭ ޤަދަރުވެރިންކަމުގައި ވެގެންދާތަން ފެންނަނީ މަދެއްކޮށެއް ނޫނެވެ. މިއީ ފަހުޒަމާނުގައި ކަންހިނގާނެ ގޮތެވެ. ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިއެވެ. {سَيَأْتِي عَلَى…

އިސްލާމީ އުއްމަތާމެދު ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ އެންމެ ބިރުވެތިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 286

އިސްލާމީ އުއްމަތާމެދު ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ އެންމެ ބިރުވެތިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ދުނިޔޭގެ ތަނަވަސްކަމަކީ ގިނަފަހަރަށް މީސްތަކުން ހަލާކަށް އެއްލައިލާ ކަމެކެވެ. އެ ބަޔަކަށް اللَّهُތައުފީޤުދެއްވި މަދު ބަޔަކުމެނުވީ، ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް ޙަލާލެއް ޙަރާމެއް ބެލުމެއްނެތި އަތުޖެހުނު ކޮންމެ ގޮތަކުން މުދާވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، އިންސާނީ ޠަބީޢަތުގައިވާ ބަލިކަށި ސިފައެކެވެ. އިސްވެދިޔަ އުއްމަތްތައް ހަލާކުވެދިޔުމުގެ އަސްލެއްކަމުގައި އެބައިމީހުންނަށް ދުނިޔޭގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރުވުމާއި، ދުނިޔެއަށް ހެއްލުންތެރިވުން ހިމެނެއެވެ. އިސްލާމީ އުއްމަތަށް…

ޢަރަބި ބަސްނޫން ބަހަކުން ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 303

ޢަރަބި ބަސްނޫން ބަހަކުން ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝައްކެއްނެތެވެ. ޢަރަބި ބަހަކީ، އިސްލާމްދީނުގެ ފުރަތަމަ އަސްލު ކަމަށްވާ ކީރިތި ޤުރްއާން، އެ ބަހަކުން ބާވައިލައްވާފައިވާ މަތިވެރި ބަހެވެ. އަދި ދީނުގެ ދެވަނަ އަސްލު ކަމަށްވާ ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅުތައް ވެސް ވަނީ ޢަރަބި ބަހުންނެވެ. ވީމާ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް ޢަރަބި ބަހަކީ ޚާއްޞަ ބަހެއްކަމުގައިވެއެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ޙަދީޘުގައި އަންގަވާފައިވާ އެއްޗެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދެނެގަނެވޭނީ ޢަރަބި…