އިސްލާމީ ނިޒާމަކީ މަޝްވަރާގެމަތިން ކަންކަން ނިންމުމެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 255

އިސްލާމީ ނިޒާމަކީ މަޝްވަރާގެމަތިން ކަންކަން ނިންމުމެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ މިއަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން ނިންމުމުގެ މަތިވެރި ނިޒާމަށް ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ޛިކްރާ އައުކުރެވޭ މުހިއްމު މުނާސަބާއެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. اللَّهُ އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ، މުސްލިމުން އެބައިމީހުންގެ ކަންކަން މަޝްވަރާގެ އުސޫލުން ހިންގުމަށެވެ. ކީރިތިޤުރްއާނުގެ ސޫރަތަކަށް [އައްޝޫރާ] ގެ ނަން ދެއްވާފައިވުމީ، މަޝްވަރާގެ މުހިއްމުކަން ހާމަވާ ކަމެކެވެ. އައްޝޫރާ ސޫރަތުގައި اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (الشورى:38)…

އަރަބިކަރައިގެ ކަނޑި (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 208

އަރަބިކަރައިގެ ކަނޑި (4) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު  (21 އޮކްޓޫބަރުގައި ޝާޢިއުކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ)  މަޒުމޫނު ނަގައިފައިވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި ބައެއް އަރަބި ނަންނަން އިނގިރޭސި ފޮތަކުން ނަގައިފައިވާތީ އަރަބީން ކިޔާ ގޮތާ ތަފާތު ގޮތަކަށް…

ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ތަފްޞީލު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 245

ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ތަފްޞީލު އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުޙައްޤިޤު ޢިލްމުވެރިން ދެކެލައްވާގޮތުގައި، ފަރުޟު ނަމާދާއި ސުންނަތް ނަމާދުގައި ވެސް ކިޔުމަށް ވާރިދުވެގެންވާ ދުޢާތަކާއި، ތަސްބީޙަތައް ކިޔުމަށްފަހު، ދުޢާގެ މަޤާމުތަކުގެތެރެއިން ކޮންމެ މަޤާމެއްގައި ވެސް އެ މީހަކު އެދޭ ކޮންމެ ހެޔޮ ރަނގަޅު ކަމެއް ހިންމަވައިދެއްވުންއެދި ދުޢާކުރުން ހުއްދަވާނެއެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި، ނަމާދުގައި ދުޢާގެ މަޤާމުތަކަކީ، ސަޖިދައާއި، ދެ ސަޖިދަ ދެމެދާއި، ފަހުއައްތަޙިއްޔާތުގައި ނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުމަށްފަހު، އަދި…

ފަރުޟު ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމުގެ ޙުކުމް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 283

ފަރުޟު ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމުގެ ޙުކުމް އަޙްމަދު ފާޜޫޤް މުޙައްމަދު ދުޢާކުރުމަކީ اللَّهُ ރުއްސަވާވޮޑިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި اللَّهُގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުމަށް ފަސްޖެހުމަކީ، އެ މީހަކަށް اللَّهُ ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާނެ ކަމެކެވެ. ރަސޫލު اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. {مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ.} (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الأَدَبِ الْمُفْرَدِ) މާނައީ:{اللَّهُގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުމަށް ފަސްޖެހުމަކީ، އެ މީހަކަށް اللَّهُ ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާނެ ކަމެކެވެ.} ފަރުޟު ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ…

ފުރިހަމަ މުއުމިނެއްގެމަތިން ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް اللَّهُ ހަނދުމަ ނުނައްތަވާހުއްޓެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 210

ފުރިހަމަ މުއުމިނެއްގެމަތިން ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް اللَّهُ ހަނދުމަ ނުނައްތަވާހުއްޓެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ތިބާ މަރުވުމަށްފަހު، ތިބާގެމަތިން މީސްތަކުން ހަނދާންކުރާނެތޯ ނުވަތަ ތިބާއާ ދޭތެރޭގައި ދުނިޔޭގައި ކަންހިނގާނެގޮތް ދެކެން ބޭނުންނަމަ، މީސްތަކުން މަރުވުމަށްފަހު ކަންތައް ވަމުންދާ ގޮތާމެދު ވިސްނައިލާށެވެ! ފަހެ، ލޯބިވެރިން އެބައިމީހުން އެންމެ ލޯބިވާ މީހުން މަރުވުމަށްފަހު ކުޑަކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެތެރޭގައި އެބައިމީހުންގެމަތިން ހަނދާންނެތިގެން ދާތަން، ތިބާއަށްފެނި އެކަން ޔަޤީންކުރެވުމުން، ތިބާއާމެދުގައިވެސް ކަން ހިނގާނީ ހަމަ އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭހުއްޓެވެ. އެހެންކަމާއެކު ތިބާގެ މުޅި ދިރިހުރުމުގެ…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން...!: أصلއެއްނެތް ވާހަކަތައް.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 204

أصلއެއްނެތް ވާހަކަތައް. = الفاضل ابراهيم شهاب = އިދާރީ ނޯޓެއް: އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޒު އިބްރާހީމް ޝިހާބު (ރަޙިމަހުﷲ) ގެ މި ލިޔުން ނަކަލުކޮށްފައި މި ވަނީ،  މީގެ 65 އަހަރު ކުރީން، އާދެ! ހިޖުރައިން 1374 ވަނަ އަހަރުގެ މުހައްރަމް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ނުކުތް ” ދީނީ ރޫހު” ން ނެވެ. މި ލިޔުން ނަކަލުކުރުމުގައި ލިޔުމުގެ އަސްލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއް ނުވާނެއެވެ. ___________________________________         موضوع އަކީ، އަޅުގަޑުދެކޭގޮތުގައި، މުޅި…

ރުޅި އިސްކުރުމަކީ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ޙައްލެއް ނޫނެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 259

ރުޅި އިސްކުރުމަކީ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ޙައްލެއް ނޫނެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ރުޅި އިސްކުރުމަކީ، ޝައިޠާނާގެކިބައިން މެދުވެރިވާ ކަމެކެވެ. އެއްވެސް ކަމެއްގައި ރުޅި އިސްކޮށްގެން އެ ކަމެއް ޙައްލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ކަމެއް ފުރޮޅިގެން ދާނީ ނުބައިން އެއަށްވުރެ ނުބަޔަށެވެ. އެހެނީ ޝައިޠާނާ އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ މީސްތަކުންގެ ދެމެދުތައް ފަސާދަކޮށް، ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމަށެވެ. ދެ މީހެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ދެމެދުގައި އުފެދުނު މައްސަލައެއް، ނުވަތަ ދޭދޭ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އުފެދުނު މައްސަލައެއް…

ޞަޙާބީންގެ މަތިވެރިކަން -4

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 157

ޞަޙާބީންގެ މަތިވެރިކަން -4 ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން ރަސޫލާގެ އަރިހުގައިވާ ބޭކަލުން “މުޙަންމަދުގެފާނީ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައިވާ މީހުންނީ، ކާފިރުންގެ މައްޗަށް ގަދަފަދަވެގެންވާ ބަޔެކެވެ. އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި، އޯގާވެރި،ރަޙްމަތްތެރި ބަޔެކެވެ. ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ފަޟުލުވަންތަވެރިކަމާއި ރުއްސެވުން އެދޭ ޙާލު، ރުކޫޢުކޮށް ސަޖިދަކޮށް އުޅޭ ބަޔަކުކަމުގައި ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާނޫއެވެ. ސަޖިދައިގެ އަސަރުން އެބައިމީހުންގެ ޢަލާމާތް އެބައިމީހުންގެ މޫނުތަކުގައިވެއެވެ. އެއީ ތައުރާތުގައި އެބައިމީހުންގެ މިޘާލެވެ. އަދި އިންޖީލުގައި އެބައިމީހުންގެ މިޘާލު އޭގެ ކުދި ނިރުތައް ފަޅުވައިފައިވާ…

ކާއިނާތުގައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އަމިއްލައަށް ވުޖޫދެއް ނުވާނެއެވެ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 233

ކާއިނާތުގައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އަމިއްލައަށް ވުޖޫދެއް ނުވާނެއެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު اللَّهُ އަށް އީމާންނުވާ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި މި ދުނެއާއި، އެ ތާނގައި ވާހައި އެއްޗެއް އުފެދިފައިވަނީ، އެތަކެތި އުފެއްދެވި ފަރާތެއްނެތި، އެ ތަކެތީގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ އެއްވެސް އަސްލެއްނެތް މުޅީންމެ ބާޠިލު ޢަޤީދާއެކެވެ. އިންސާނުން ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، އޭގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި އުފެދި ހެދިގެން ވުޖޫދަށް ނާންނަކަން އެއީ ކާއިނާތުގައިވާ އެއްޗެއް އަމިއްލައަށް ވުޖޫދުވެގެން ނުދާނެކަމުގެ ހެއްކަކަށް ފުދެއެވެ. މިފަދަ…

ރަތްލެއިން ލިބިގެންދާ ފިލާވަޅު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 314

ރަތްލެއިން ލިބިގެންދާ ފިލާވަޅު ތަސްނީމް ޢަލީ ހިންދުގެ މާކަނޑުގެތެރޭގައި އުފުލިފައިވާ މުތީތަކެއްގައި ދިވެހިން އުޅެމުން އައިސްފައިވަނީ އުފަލުންނެވެ. މާޒީގެ ސަފުހާތައް ހޯދާބަލައިލުމުން ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޭރު އާއްމުވެފައިވާ އޯގާވެރިކަމާ އެހީތެރިކަން، ފެނި ހާމަވެއެވެ. އަވަށްޓެރިންނާއެކު އާއިލީ ގުޅުންތައް ބަދަހިވަމުން އައިސްފައިވަނީ އެއިން މީހެއްގެ ލޮލުން އެންމެ ކަރުނަ ތިއްކެއްވެސް ވެއްޓެން ނޭދޭ މިންވަރަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މިވަނީ ހާލަތު ބަދަލުވެފައެވެ. މިއަދު ދިވެހިންގެ ހަމަ ނުޖެހުން ބޮޑުވެ ލޭގެކޯރެއްގައި ކަންބޮޑުވާމިންވަރަށް އާއިލާތަކެއް މިވަނީފަތަން ޖެހިފައެވެ. މި ލެއިން…