ވިތުރީގައި ޤުނޫތުކިޔުމާއި، ވިތުރިއަށްފަހު ދުޢާކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 123

ވިތުރީގައި ޤުނޫތުކިޔުމާއި، ވިތުރިއަށްފަހު ދުޢާކުރުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ވިތުރީގައި ޤުނޫތުކިޔުމަކީ އަހަރުގެ ކޮންމެ ދުވަސްވަރެއްގައި ވެސް ހުއްދަ ކަމެކެވެ. اللَّهُ ރުއްސުންލެއްވި ޙަސަނުގެފާނުގެ އަރިހުން އަބޫދާވުދު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަންނާ ވިތުރީގައި ވިދާޅުވުމަށްޓަކައި ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ކަލިމަތަކެއް އުނގަންނައި ދެއްވިއެވެ. (އެއީ) {اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِى فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِى شَرَّ مَا…

ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންހިފުމަށް ކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 149

ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންހިފުމަށް ކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުން   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދަކީ، ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ކަލަންޑަރު ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން، މި އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިމޭ ދުވަހެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. އަހަރުގެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގައި ކިޔެވުމާއިގެން އަވަދިނެތި ކުދިންގެ ވަގުތުތައް ހޭދަވުމަށްފަހު، ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ދުވަސްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ހިފުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ވަކިންޚާއްޞަކޮށް ވިޔާނުދާ އެކުވެރިންނާއެކު ވަގުތު ބޭކާރުކުރުމުން ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ މިއަދު ކުރުން ވާޖިބުވެފައިވާ ކަމެކެވެ.…

[ކަލޭގެފާނު ކަޅިހިންގަވައިލެއްވުމުގެ ކުރިން، ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ތިމަން އެ ގެނެސްދީފާނަމެވެ.]

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 302

[ކަލޭގެފާނު ކަޅިހިންގަވައިލެއްވުމުގެ ކުރިން، ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ތިމަން އެ ގެނެސްދީފާނަމެވެ.]   އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުމާއެކު މިއަދު ފެންނަމުންދާ ޙައިރާންކުރުވަނިވި ކަންކަމަކީ، އެއާމެދު ދެބަސްވެވެން ނެތް ޙަޤީޤަތެކެވެ. މީގެ ތިރީހަކަށް އަހަރުކުރިން ލިބިފައިނުވާ އެތައް ކުރިއެރުމެއް މިއަދުވަނީ ފެނިފައެވެ. އޮނަވިހިސަތޭކަ ފަސްދޮޅަހުގެ އަހަރުތަކުގައި އިންސާނުން އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް މެސެޖް ފޮނުވުމަށް ބޭނުންކޮށް އުޅުނީ މޯސްކޯޑް އެވެ. އެއަށްފަހު އެއް ފިޔަވަޅު ކުރިޔަށްއަޅައި ޓެލެކްސްގެ ޒަމާން އައެވެ. މިހާރު ފެކްސްއެވެ. އެސް.އެމް.އެސް އެވެ.…

ވިތުރި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުން ހުއްދަ ގޮތްގޮތް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 59

ވިތުރި ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުން ހުއްދަ ގޮތްގޮތް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ވިތުރިއަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ނަމާދެއްކަމަށް ވުމާއެކު، ކޮންމެ މުސްލިމަކުމެ ވިތުރި ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން ހުއްޓެވެ. ވިތުރި ކުރުމުގައި ކޮންމެ ދެ ރަކުޢަތަށްފަހު ސަލާމްދެމުންގޮސް އެއް ރަކުޢަތް ވަކިން ކުރުން ހުއްދައެވެ. އަދި އެ މީހަކު ކުރަން ގަސްދުކުރާ ޢަދަދަކަށް ހުރިހާ ރަކުޢަތެއް ދެ އައްތަޙިއްޔާތާއި ދެ ސަލާމުން ފުރިހަމަކުރުން ވެސް ހުއްދައެވެ. އޭގެމާނައަކީ، ކޮންމެ ދެ ރަކުޢަތަކުން ސަލާމްދިނުމަކާ ނުލައި ބާރަ، ނުވަތަ…

ވިތުރިއަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 132

ވިތުރިއަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ވިތުރިއަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ. އެ ނަމާދު ކުރުމުގެމައްޗަށް ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ވަރަށްބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވައި، މީސްތަކުންނަށް އެކަމުގެމައްޗަށް ހިތްވަރު ދެއްވައިފައިވެއެވެ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ {يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ.} (رَوَاهُ أَبُودَاوُدُ) މާނައީ: ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. {އޭ ޤުރްއާނުގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ!…

“އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުން” ބަޔާންކުރެއްވުމަށް ޤުރުއާނުގައި ގެންނަވާފައިވާ ޢިބާރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަކަން!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 399

“އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުން” ބަޔާންކުރެއްވުމަށް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ގެންނަވާފައިވާ ޢިބާރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަކަން! އަޙްމަދު ޝާޒް (2017) “ޖިމާޢުވުން” ކިނާޔަތުގެ ލަފުޒުތަކުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ޒިކުރުކުރައްވާފައިވަނީ، އެކަމާމެދު ވިސްނައިފިމީހަކު އަޖައިބުވެ އަންތަރީސްވާހައި ފުރިހަމައަށެވެ. ޞަރީޙުކޮށް އެބަސް ނުގެންނަވައި، ކިނާޔަތުގެ ލަފުޒުތަކުން ގެންނަވާފައިވަނީ މަތިވެރިވެގެންވާ އަދަބުވެރިކަން މީސްތަކުންނަށް ދަސްކޮށްދެއްވައި، ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ރިވެތި އަޚްލާޤުން މީސްތަކުން އަޚްލާޤު ލިބިގަތުމަށްޓަކައިކަމުގައި ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވައެވެ. އަދި މިއީ އަރަބި ބަހުގެ ބަލާޣާތްތެރިކަމާއި ފުރިހަމަކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެއްވެސްމެއެވެ. ކިނާޔަތުގެ ތަފާތުލަފުޒުތަކުން، ޖިމާޢުވުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ…

ޤައުމީ ދުވަހާއި ކުޑަކުދިންނަށްކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 107

ޤައުމީ ދުވަހާއި ކުޑަކުދިންނަށްކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދަކީ، 1439 ވަނައަހަރުގެ ރަބީޢުލްއައްވަލު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. މިއަދަކީ ދީނީ އަދި ޤައުމީ އެތައް މުނާސަބާއެއް އެކުވެފައިވާ ޚާއްޞަ ދުވަހެކެވެ. ދީނީގޮތުން މިމައްސަރު ޚާއްޞަވަނީ މި މަހަކީ، މީސްތަކުން ޖާހިލުކަމުގެ ކަޅު އަނދިރިކަމުގައި ވަނިކޮށް اللَّهُގެ އެއްކައުވަންތަކަމުގެ ޢިލްމާއި މަޢުރިފަތުގެ ދަށަށް މީސްތަކުން ގެންނެވި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ދުނިޔެއަށް އުފަންކުރެއްވި ބަރަކާތްތެރި މައްސަރަށްވުމެވެ. ޤައުމީގޮތުން ބަލާއިރު…

އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅު މުސްލިމު ޒުވާނުންގެ ހަރުދަނާކަމާއި ސާބިތުކަން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 107

އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅު މުސްލިމު ޒުވާނުންގެ ހަރުދަނާކަމާއި ސާބިތުކަން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅު މުސްލިމު ޒުވާނުންގެ އީމާންތެރިކަމާއި، ދީނަށް ނަޞްރު ދިނުމުގައި އެބައިމީހުންގެ ސާބިތުކަމާއި، ހިތްވަރުގަދަކަން ބަޔާންވެފައިވާ ޙަދީޘެއް އަލްއިމާމުލް ބުޚާރީ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: “إِنِّي لَفِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ إِذِ التَفَتُّ فَإِذَا عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَتَيَانِ حَدِيثَا السِّنِّ، فَكَأَنِّي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا، إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ…

ޒުވާނުންނަކީ ޤައުމުގެ އެންމެ އަގުހުރި ރައުސްމާލެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 180

ޒުވާނުންނަކީ ޤައުމުގެ އެންމެ އަގުހުރި ރައުސްމާލެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދަކީ ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޒުވާނުންގެ ދުވަހެވެ. ވަކި ދުވަހެއް ޒުވާނުންގެ ނަމުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމެއްކަމުގައި ފެންނަނީ، ޤައުމުގައި ޒުވާނުންނަށް ދެވިގެންވާ މަޤާމުގެ މަތިވެރިކަން ވަޒަންކުރުމެވެ. އެކަން އެންމެންގެ ޢަމަލީ ކަމެއްކަމުގައި ހެދުމެވެ. ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔަކުމީހުން ދެމިތިބުމުގެ ފުރާނައަކީ އެ ޤައުމުގެ ޒުވާނުންގެ ކިބާގައި ނުގުޑާފަދަ ހަރުދަނާ އީމާންތެރިކަމަކާއި، މަތިވެރި އަޚުލާޤީ ސިފަތަކާއި، ޤައުމީ ރޫޙާއި ޤައުމީ ލޯބި އަށަގެންފައިވުމެވެ. އަމުދުން ދިވެހިންނަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ…

މިޒަމާނުގެ ޞިއްޙީ މާހިރުންގެކުރިން ނަބަވީ މަދްރަސާއިން ލިބިދެއްވާފައިވާ ފިލާވަޅެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 167

މިޒަމާނުގެ ޞިއްޙީ މާހިރުންގެ ކުރިން ނަބަވީ މަދްރަސާއިން ލިބިދެއްވާފައިވާ ފިލާވަޅެއް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : {مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ.} (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) މާނައީ: ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. {އެ މީހެއްގެ ބަނޑަށްވުރެ…