ނަބަވީ ބަސްފުޅެއްގައިވާ މުޢުޖިޒާއެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 155

ނަބަވީ ބަސްފުޅެއްގައިވާ މުޢުޖިޒާއެއް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތްނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޙަދީޘުގައި ފަހުޒަމާނުގައި ހިނގާނެ ބައެއް ކަންކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެއީ، މުއުމިނުތަކުން އެއިން ޢިބުރަތް ޙާޞީލުކޮށް އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ދެއްވާފައިވާ އިރްޝާދެކެވެ. އަންނަނިވި ޙަދީޘަކީ ދުނިޔޭގެ އެދުންތަކަށް މީސްތަކުން ހެއްލިގެންދާނެގޮތުގެ މިސާލެކެވެ. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،…

ޞަޙާބީންގެ މަތިވެރިކަން -5

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 105

ޞަޙާބީންގެ މަތިވެރިކަން -5 ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން ޙައްޤަށް އިޢުތިރާފުވެ ވަޑައިގަތުން “އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ރިވާ ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. ކައުސާހިބާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ސުވަރުގެ ވަޑައިގެންނެވި ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގަތުމުން ޢުމަރު ބުނުލް ޚައްޠާބު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ތެދުވެ ވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ. ވަރަށް ގިނަ މުނާފިޤުން ހީކުރާ ގޮތުގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް މާތްﷲ ގަންދެއްވައި ވިދާޅުވަމެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަވަހާރައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކީއްހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު މާތްﷲގެ ޙަޟުރަތަށް…

ފަހުޒަމާނުގެ ޙާލަތު ބަޔާންވެފައިވާ ނަބަވީ ބަސްފުޅުތަކެއް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 152

ފަހުޒަމާނުގެ ޙާލަތު ބަޔާންވެފައިވާ ނަބަވީ ބަސްފުޅުތަކެއް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޒަމާނީ ކުރިއެރުން ދުނިޔެއަށް ގެނެސްދިން ތަހުޛީބާއެކު، ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި މިއަދު ކަން ހިނގަމުންދާގޮތަށް ބަލާއިރު ހެޔޮލަފާ މީހުންނަކީ އަގެއްނެތް ބަޔަކަށްވުމާއި، މަކަރު ޙީލަތް ހެދުމާއި އޮޅުވައިލުން އެއީ އެބައެއްގެ ޢާއްމު ސިފައެއްކަމުގައިވާ މީހުންނީ، މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެ ނުފޫޛުގަދަ  ބަސްވިކޭ ޤަދަރުވެރިންކަމުގައި ވެގެންދާތަން ފެންނަނީ މަދެއްކޮށެއް ނޫނެވެ. މިއީ ފަހުޒަމާނުގައި ކަންހިނގާނެ ގޮތެވެ. ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިއެވެ. {سَيَأْتِي عَلَى…

އިސްލާމީ އުއްމަތާމެދު ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ އެންމެ ބިރުވެތިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 202

އިސްލާމީ އުއްމަތާމެދު ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ އެންމެ ބިރުވެތިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަންތައް އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ދުނިޔޭގެ ތަނަވަސްކަމަކީ ގިނަފަހަރަށް މީސްތަކުން ހަލާކަށް އެއްލައިލާ ކަމެކެވެ. އެ ބަޔަކަށް اللَّهُތައުފީޤުދެއްވި މަދު ބަޔަކުމެނުވީ، ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް ޙަލާލެއް ޙަރާމެއް ބެލުމެއްނެތި އަތުޖެހުނު ކޮންމެ ގޮތަކުން މުދާވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ، އިންސާނީ ޠަބީޢަތުގައިވާ ބަލިކަށި ސިފައެކެވެ. އިސްވެދިޔަ އުއްމަތްތައް ހަލާކުވެދިޔުމުގެ އަސްލެއްކަމުގައި އެބައިމީހުންނަށް ދުނިޔޭގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރުވުމާއި، ދުނިޔެއަށް ހެއްލުންތެރިވުން ހިމެނެއެވެ. އިސްލާމީ އުއްމަތަށް…

ޢަރަބި ބަސްނޫން ބަހަކުން ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 223

ޢަރަބި ބަސްނޫން ބަހަކުން ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުން އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ޝައްކެއްނެތެވެ. ޢަރަބި ބަހަކީ، އިސްލާމްދީނުގެ ފުރަތަމަ އަސްލު ކަމަށްވާ ކީރިތި ޤުރްއާން، އެ ބަހަކުން ބާވައިލައްވާފައިވާ މަތިވެރި ބަހެވެ. އަދި ދީނުގެ ދެވަނަ އަސްލު ކަމަށްވާ ރަސޫލު اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅުތައް ވެސް ވަނީ ޢަރަބި ބަހުންނެވެ. ވީމާ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށް ޢަރަބި ބަހަކީ ޚާއްޞަ ބަހެއްކަމުގައިވެއެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ޙަދީޘުގައި އަންގަވާފައިވާ އެއްޗެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދެނެގަނެވޭނީ ޢަރަބި…

އިސްލާމީ ނިޒާމަކީ މަޝްވަރާގެމަތިން ކަންކަން ނިންމުމެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 187

އިސްލާމީ ނިޒާމަކީ މަޝްވަރާގެމަތިން ކަންކަން ނިންމުމެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ މިއަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން ނިންމުމުގެ މަތިވެރި ނިޒާމަށް ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ޛިކްރާ އައުކުރެވޭ މުހިއްމު މުނާސަބާއެވެ. ޝައްކެއްނެތެވެ. اللَّهُ އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ، މުސްލިމުން އެބައިމީހުންގެ ކަންކަން މަޝްވަރާގެ އުސޫލުން ހިންގުމަށެވެ. ކީރިތިޤުރްއާނުގެ ސޫރަތަކަށް [އައްޝޫރާ] ގެ ނަން ދެއްވާފައިވުމީ، މަޝްވަރާގެ މުހިއްމުކަން ހާމަވާ ކަމެކެވެ. އައްޝޫރާ ސޫރަތުގައި اللَّهُވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (الشورى:38)…

އަރަބިކަރައިގެ ކަނޑި (4)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 112

އަރަބިކަރައިގެ ކަނޑި (4) ތަރުޖަމާ: އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު  (21 އޮކްޓޫބަރުގައި ޝާޢިއުކުރެވުނު ބަޔާ ގުޅޭ)  މަޒުމޫނު ނަގައިފައިވަނީ ވޭތުވެ ދިޔަ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުން އަރަބި ދުނިޔެއަށް ހިންގި ނުފޫޒުގެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރޯޖަރ ހާރޑީ ލިޔެފައިވާ “ކޮކަޑިލީ ފެންވަޅު” މިނަން ކިޔާ ފޮތުންނެވެ. މުސައްނިފު ހާރޑީއަކީ ކުރިން ބީބީސީގެ މުރާސިލެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ހުރި ބައެއް އަރަބި ނަންނަން އިނގިރޭސި ފޮތަކުން ނަގައިފައިވާތީ އަރަބީން ކިޔާ ގޮތާ ތަފާތު ގޮތަކަށް…

ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ތަފްޞީލު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 174

ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ތަފްޞީލު އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު މުޙައްޤިޤު ޢިލްމުވެރިން ދެކެލައްވާގޮތުގައި، ފަރުޟު ނަމާދާއި ސުންނަތް ނަމާދުގައި ވެސް ކިޔުމަށް ވާރިދުވެގެންވާ ދުޢާތަކާއި، ތަސްބީޙަތައް ކިޔުމަށްފަހު، ދުޢާގެ މަޤާމުތަކުގެތެރެއިން ކޮންމެ މަޤާމެއްގައި ވެސް އެ މީހަކު އެދޭ ކޮންމެ ހެޔޮ ރަނގަޅު ކަމެއް ހިންމަވައިދެއްވުންއެދި ދުޢާކުރުން ހުއްދަވާނެއެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި، ނަމާދުގައި ދުޢާގެ މަޤާމުތަކަކީ، ސަޖިދައާއި، ދެ ސަޖިދަ ދެމެދާއި، ފަހުއައްތަޙިއްޔާތުގައި ނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުމަށްފަހު، އަދި…

ފަރުޟު ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމުގެ ޙުކުމް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 196

ފަރުޟު ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމުގެ ޙުކުމް އަޙްމަދު ފާޜޫޤް މުޙައްމަދު ދުޢާކުރުމަކީ اللَّهُ ރުއްސަވާވޮޑިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި اللَّهُގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުމަށް ފަސްޖެހުމަކީ، އެ މީހަކަށް اللَّهُ ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާނެ ކަމެކެވެ. ރަސޫލު اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. {مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ.} (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الأَدَبِ الْمُفْرَدِ) މާނައީ:{اللَّهُގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުމަށް ފަސްޖެހުމަކީ، އެ މީހަކަށް اللَّهُ ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާނެ ކަމެކެވެ.} ފަރުޟު ނަމާދުގައި ދުޢާކުރުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ…

ފުރިހަމަ މުއުމިނެއްގެމަތިން ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް اللَّهُ ހަނދުމަ ނުނައްތަވާހުއްޓެވެ.

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 147

ފުރިހަމަ މުއުމިނެއްގެމަތިން ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް اللَّهُ ހަނދުމަ ނުނައްތަވާހުއްޓެވެ. އަޙްމަދު ފާރޫޤް މުޙައްމަދު ތިބާ މަރުވުމަށްފަހު، ތިބާގެމަތިން މީސްތަކުން ހަނދާންކުރާނެތޯ ނުވަތަ ތިބާއާ ދޭތެރޭގައި ދުނިޔޭގައި ކަންހިނގާނެގޮތް ދެކެން ބޭނުންނަމަ، މީސްތަކުން މަރުވުމަށްފަހު ކަންތައް ވަމުންދާ ގޮތާމެދު ވިސްނައިލާށެވެ! ފަހެ، ލޯބިވެރިން އެބައިމީހުން އެންމެ ލޯބިވާ މީހުން މަރުވުމަށްފަހު ކުޑަކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެތެރޭގައި އެބައިމީހުންގެމަތިން ހަނދާންނެތިގެން ދާތަން، ތިބާއަށްފެނި އެކަން ޔަޤީންކުރެވުމުން، ތިބާއާމެދުގައިވެސް ކަން ހިނގާނީ ހަމަ އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭހުއްޓެވެ. އެހެންކަމާއެކު ތިބާގެ މުޅި ދިރިހުރުމުގެ…