މީ ދޮގު ވާހަކައެއްތޯ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 244

         މީ ދޮގު ވާހަކައެއްތޯ؟ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޤާސިމް (މަނަދޫ ޢަޒީ) އަޑެއްހަމަ  އިވޭހައި  އަހާކަށް  ނުޖެހެޔޭ! ކަމެއްވެސް  ބުނާހާ  ކުރާކަށް  ނުޖެހެޔޭ! ތަނެއްގައި ބަޔަކު ލަވަތަކެއް ކީ ކަމަކުވެސް، މަމެން  އަޑުއަހާފައި  ނަށާކަށް  ނުޖެހެޔޭ! މޮޔައިން މޮޔަ ގޮވާއިރު އެއަޑުތައް އަހައިގެން، މޮޔައިން ފަހަތުގައި ތިބެ ދުވާކަށް ނުޖެހެޔޭ! އުޅެންވީ ގޮތާ  ނޫޅެވޭ  ގޮތް  އެނގޭއިރު، ގުޅެން ކޮންމެ  ބަޔަކާ އުޅޭކަށް ނުޖެހެޔޭ! ޒަމާން ދަޅަތަކެއް ދައްކަމުން ދިޔަކަމަކުވެސް، ޒަމާންވީ  އުޅުން  ދޫކުރާކަށް  ނުޖެހެޔޭ! ހުމެއް މަދުމަދުން…

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން:: ކުމުންދޫ ގާކޮޅު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 711

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން: ކުމުންދޫ ގާކޮޅު   ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ 90  ވަރަކަށް އަހަރުގެ ކުރިއެވެ. ތިލަދުންމަތީ (މިހާރު ހދ.އަތޮޅު) ކުމުންދޫގެ އެއްކޮޅުގައި (މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބާ މާދުރުގައި) އެ އޮންނަ ގާކޮޅު އެކިޔާ ސަރަޙައްދު “ކުމުންދޫ ގާކޮޅު” ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެއީ، އެރަށުގެ ބަޔަކު އެތާނގައި ހިންގަންފެށި “ނޭދެވޭ” ޢަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ބުނެވެއެވެ. އެކަންތައް ކޮށްއުޅުނު ގޮތެއްކަމަށް ބުނެވެނީ، އެތާނގައި ބިމަށް…

ނޭނގޭ ބާރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 244

               ނޭނގޭ ބާރު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު މާކުރިން އަހަމޭ ބުނާތީ ފާރުގައި ކަންފަތް ހުރޭ             ފާޅުވާހެން ސިއްރުތައް ގެންދާ ދަމާ ބާރެއް ހުރޭ ލިބުނުހާ އެއްޗެއް ގުދަންގުދަނަށް ލިޔަސް ރައްކާކުރަން               މިބުނިހިނދު ހުރިހާ ތަކެއްޗާ އަދަދު ދައްކާ ލޯހުރޭ ބެންކުގައި ނޫނީ ފިހާރައިގައި ތިޖޫރީ ތަޅުލިޔަސް      …

އޭ ޤައުމުގެ ޒުވާނުންނޭވެ..!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 378

           އޭ ޤައުމުގެ ޒުވާނުންނޭވެ..!        ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު         ޙާލުގެ  ދުލުން  ގޮވާލީ،  އޭ  ދާށެ! އިސްސަފަށް،                                    ޖާނުން  ފިދާވެ،  ޤައުމުގެ  ސިލްމާ  ސަލާމަތަށް.        ޖިންސެއްގެ ނެތް ތަފާތެއް، ޚިދުމަތުގެ ރޮނގުތަކުން،                                    އިން ފަހަނަޅައި  ނުގޮސް،  ކުރިޔަށް ދާށެ ޓާގެޓަށް.         ނިސްބަތް ތިމާވި ޤައުމަށް،  ކޮށްދޭށެ ހެޔޮ  ކަމެއް،                                    ޖިސްމާއި  ރޫޙް  ގުޅިގެން،  ޙިއްޞާވެ  ކުރިމަގަށް.…

ވެލާ ރަސްގެފާނު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 411

ވެލާ ރަސްގެފާނު އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު މަދުރަސާ ބަންދުވެއްޖެއެވެ. ބޮޑު ޗުއްޓީ ފެށިއްޖެއެވެ. ފައިސާގެ ގޮތުން ތަނަވަސް މައިންބަފައިން އާއިލާއާއެކު ދިމަދިމާއަށް ފުރަފުރައިގެން ދާން ފަށައިފިއެވެ. އިންޑިޔާއަށާއި ލަންކާއަށެވެ. މެލޭއަށާއި މެކާއޯއަށެވެ. ބެންކޮކަށާއި ބާލީއަށެވެ. އަދި އެހެންވެސް ބޭރުގެ ބައެއް ތަންތަނަށެވެ. ރަހުމަތްތެރި އަދިޔާންމެން ރަށުން ފުރައިގެންދާތަން ބަލަން ހުރެފައި އިޔާން ގެޔަށް އައިސް ބައްޕަ ގާތު ކުސްތަޅައިގަތެވެ. “ބައްޕާ އަހަރެމެން ވެސް ދަމާ ދުވަސްކޮޅަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް. ރީތިރީތި ކޮންމެވެސް ރަށަކަށް!” “ތިން ދަރިންނާއެކު މަންމަޔާއި…

ޚާއްޞަ ހަނދާނެއް….!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 223

ޚާއްޞަ ހަނދާނެއް….! އަބޫބަކުރު އާދަމް ސިލްވަރބީޗް ނ.މަނަދޫ            ހަނދާނެއް ޚާއްޞަ މިހިތައް އަދު އަރާފައިބާވަރުން އަހަރެން                                ގަނޑެއްގައި އެންމެ ހުދު ކަރުދާސް ލިޔަން  މިފަށައިގަތީ އަހަރެން            ވަލަށް ފަތިހާ ތެދުވެގެން މާމަމެން ދޮންމަދު ހޮވަންދާއިރު                               ވަލަން ދާން   މާމަމެންނާ  އެކު  ބޮޑާވެސް  ހާކަމޭ   އަހަރެން            އުޅޭނޭ ހަންޑިތައް ވަލުގައި ކުޑަކުދިން ހޯދުމަށް މިގޮތަށް                               ކުޅެން  ހުންނާށެ  ބުނެޔޭ މާމަ   ބޮލުގައި ފިރުމަމުން  އަހަރެން            އެއަށްފަހު މާމަ އެބުނިބަހަށް…

މަރިޔަމް ސައީދު އަވަހާރަވުން: ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ދައުރެއްގެ ނިމުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 427

މަރިޔަމް ސައީދު އަވަހާރަވުން: ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ދައުރެއްގެ ނިމުން މުހައްމަދު ހަމްދޫން   ކުޅަދާނަ ޅެންވެރިޔާ މ. ބަގީޗާގޭ އައްނަބީލާ މަރިޔަމް ސައީދު އަވަހާރަވުމަކީ، އެކަމަނާގެ އަސަރުންފުރިފައިވާ މަޝްހޫރު ޅެން “އަސްރު ދިޔައީ ގެއްލިގެން” ގައި ބަޔާންކުރައްވާފައި ފަދައިން، ޒަމާނެއް ގެއްލިގެން ދިއުމެވެ. ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާގެ އެންމެ ވަސްމީރު ދައުރުގެ ނިމުން އައީ އެވެ. އެކަމަނާ އަކީ ޅެންވެރިކަން އާލާކުރައްވަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަމީން އުފެއްދެވި ޅެންވެރިންގެ ގުލްޒާރުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ…

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން:: ވާލުސޮރުގެ ޝަރީޢަތް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 463

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން: ވާލުސޮރުގެ ޝަރީޢަތް ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު    އިހު ޒަމާނުގައި މާލޭގައި ވާލުސޮރު ކިޔާ މީހަކު އުޅުނުކަމަށް ވެއެވެ. ބުނެ އުޅޭގޮތުގައި ވާލުސޮރަކީ މާ ހަމަ މީހެއް ނޫނެވެ. ދެއުޅިއެއްނުވާ ގޮތެއް ހުންނަކަމަށް ވެއެވެ. އެއްފަހަރަކު ވާލުސޮރު މީހެއްގެ ބަކަރިއެއް ކާލިކަމަށްވެގެން އެ ބަކަރީގެ ވެރިމީހާ މައްސަލަ ފަނޑިޔާރުގެއަށް އުފުލައިފިއެވެ. ފަނޑިޔާރުގޭގެ ދޭވާނިން ފޮނުއްވައިގެން  ވާލުސޮރު ފަނޑިޔާރުގެއަށް ޙާޟިރުކުރެވިއްޖެއެވެ. ބަކަރީގެ ވެރިމީހާއާއި ވާލުސޮރާ ދެމީހުން…

ރާއްޖޭގެ ކުޅަދާނަ އަދި މަޝްހޫރު ޅެންވެރިއެއްކަމުގައިވާ މ.ބަގީޗާގޭ އަންނަބީލާ މަރިޔަމް ސަޢީދު އަވަހާރަވެއްޖެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 506

ރާއްޖޭގެ ކުޅަދާނަ އަދި މަޝްހޫރު ޅެންވެރިއެއްކަމުގައިވާ މ.ބަގީޗާގޭ އަންނަބީލާ މަރިޔަމް ސަޢީދު އަވަހާރަވެއްޖެ! ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ގުލްޝަނުގެ އެންމެ ވަސްމީރު އެއް މާކަމުގައިވާ، ރާއްޖޭގެ ކުޅަދާނަ އަދި މަޝްހޫރު ޅެންވެރިއެއްކަމުގައިވާ މ. ބަގީޗާގޭ އަންނަބީލާ މަރިޔަމް ސަޢީދު މިއަދު އަވަހާރަ ވެއްޖެއެވެ. އެކަމަނާ އަވަހާރަވީ، އޮޅުދޫކަރައިގެ ހަސްފަތާލެއްގައި ފަރުވާ ދެވެމުން ދަނިކޮށް މިއަދުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރީން ފެށިގެން އެކަމަނާ ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވަނީ އޮޅުދޫކަރައިގައެވެ. އަދި ވަރަށް މަދުން ނޫނީ…

ދަރުމަވާނޭ އޭ ކަލޭނޭ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 303

                ދަރުމަވާނޭ އޭ ކަލޭނޭ! ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު ދަރުމަވާނޭ  އޭ  ކަލޭނޭ!  މަރު  ހަނދާންކޮށް  އުޅެބަލާ!                                             ދަރުމަ އެދިގެން ދެދުނިޔެއިންވެސް، ރިވެތި ގޮތުގައި އުޅެބަލާ! ދަތުރެކޭމީ  ދެނެ  އުޅޭށޭ!  މަންޒިލެއް  އަތުލަން  ކުރާ،                                            “ފަތުގަ” ޖެހިގެން  ދާނެއޭ،  އެކުރާކަމެއް ރަނގަޅަށް  ބަލާ! މިތުރަކަސް، އަދި ހަތުރަކަސް، އެކުގައި ވަނީނަމަ ދަތުރުގައި،                                             އިތުރު  ނުކުރާށޭ  ބަޔަށް  ކޮއްތުން  އަޅާ،  ދެގޮތަށް ބަލާ! އެއްބައެއް  ކަމުގައި  ދެކޭށޭ!  ދަތުރުގައިވާ   ބައިވެރިން،                                             އެއްބަހެއް…