ވަޒީފާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 297

ވަޒީފާ އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު ނޫސްކިޔައިލައިފައި މިއަދު ވެސް އަދާކުރެވޭނޭ ކަހަލަ ވަޒީފާއެއް ހުރި ހުރިހައި ދިމާއަކަށް ސިޓީ ނުވަތަ މޭލު ފޮނުވީމެވެ. ސިޓީން، އަމިއްލަ އަތުލިޔުމުން ލިޔެ ފޮނުވަން އަންގައިފައި ހުރި ފަރާތްތަކަށް އެގޮތަށެވެ. އެނޫން ފަރާތްތަކަށް އެނޫން ގޮތަށެވެ. ސިޓީއެއް ނަމަވެސް މޭލެއް ނަމަވެސް އެއާއެކު ވަނަވަރު ހުށަހެޅީމެވެ. ބައެއް ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށް ފޯނުކޮށް ނަން ބުނެ ވަޒީފާއަކާ މެދު ސުވާލުކުރުމުން ދަންނަ ރައްޓެހި ކުލައިގެ މީސް މީހުން އަހައިލައެވެ. ސުލޭމާނަށް އަދާކުރެވޭނީ ކޮންކަހަލަ…

ވިލިގިލީ މަފުތާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 419

ވިލިގިލީ މަފުތާ ޙުސައިން ޝާކިރު މާލެ އަތޮޅު ވިލިގިލި މިޒަމާނުގެ ބަހުރުވައިން ދަންނަވާނަމަ ވިލި-މާލެ އަކީ ވަރަށް ކުރީ ޒަމާނުގައިވެސް މީހުން އާބާދުވެ ދިރިއުޅުނު ރަށެއްކަން ގަދީމީ ތާރީޚުން އެނގެއެވެ. އަދި ވިލިގިއްޔަކީ ކުރީ ޒަމާނުއްސުރެ ވެސް މާލޭގެ އަވަށެއްގެ ގޮތުގައި ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން ބަލަމުން އައިސްފައިވާ ރަށެކެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް ފަޅުވެ އަނެއްބައި ފަހަރު އާބާދުވެފައިވާ ރަށެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ބައިލާހި ދެބައިކޮށް ކައިބޮއި ހަދާ ތަކެތި ކާޑު ހަދައި ކާޑަށް ދޫކުރިއިރު ވިލިގިލި މީހުން އޮންނަނީ…

މާދަރީ ރިވެތިވި ބަސް

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 470

                މާދަރީ ރިވެތިވި ބަސް   ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު   މާދަރީ  ދިވެހި  ބަހުން  ރިވެތި  މަގުން  ބަސް  މޮށެލަން، ހާދަ    ފުރިހަމަވި    ޤަވާޢިދެއް     އޮވެއޭ    އާދަކުރަން. ހާދަ  ހިތްދަތި    ކުރެއޭ   ނުލިބި  ހިނގައިދާނެ ކަމަށް، މާދަރީ ރިވެތިވި ބަސް، “މާމަ ދަރިންނަން”  ގެންދަން. ބަސްބަހަށް   މުއްސަނދިކަން   އާދެއެ   ވަގުތާ  ގުޅިގެން، ބަސްބަހުގެ އަޞްލުތަކެއް  ބަދަލުވެފައި ނެތެ މަބުނަން.…

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން:: “އޭ ބޭކަލުންނޭ ރަނިކަގަސްދޮށަށް ދުރުވޭ!”

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 672

ތުންތުންމަތިން ކިޔަމުން އަންނަ ދިވެހީންގެ އިހުގެ ބައެއް ވާހަކައިގެ ތެރެއިން:          [އޭ ބޭކަލުންނޭ ރަނިކަގަސްދޮށަށް ދުރުވޭ!]  ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު  [އުތުރު ގަޑުބަޑު] ނުވަތަ [ބޮޑު ދަތުރު] ގެ މައްސަލައިގައި، ދިވެހި دولۃ  ހިންގެވުމަށް އިސްވެ ހުންނެވި  الامير محمّد امين  [އުތުރު ގަޑުބަޑުު] ގައި މާލެދިޔަ އެންމެންނަށް މާފު ދެއްވައި ފޮނުވާލެއްވުމަށް ފަހު، އެ ދަތުރުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު މީހުން މާލެގެންދަވައި، އެމީހުންނަށް އަދަބު ދެއްވި ދެއްވުމުގައި ކުޅުދުއްފުށީ محمّد خطيب ވެސް ވަޒީފާއިން…

ދިވެހި ޘަޤާފަތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ ހުނަރުވެރިކަން: އަރިޔަންލިޔުން ނުވަތަ ލިޔެލާޖެހުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 494

ދިވެހި ޘަޤާފަތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ ހުނަރުވެރިކަން އަރިޔަންލިޔުން ނުވަތަ ލިޔެލާޖެހުން  ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު  މިޅެމަކީ 1982 ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑު ހަދާފައިވާ ޅެމެކެވެ. ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެން ވެސް އަރިޔަން ލިޔުމުގައި ބޮމަކަނދު އަބުރަނީ ދިއުޅީގެ ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް، ޒަމާނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާއެކު، މިހާރު ލިޔެލާޖެހުމުގައި އިހުގައި ބޮމަކަނދުގައި ދިއުޅި އަޅުވައި، ދިއުޅި ދަމައިގެން ބޮމަކަނދު އެނބުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ބޮމަކަނދު އެބުރުމަށް މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ ކަރަންޓް މޯޓަރެވެ. ދިއުޅިދަމާނެ މީހަކު މިހާރަކު ބޭނުމެއް…

ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ފާރު ތިރިކަން، ފަލްސަފީ ވިސްނުމަކުން!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 380

ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ފާރު ތިރިކަން، ފަލްސަފީ ވިސްނުމަކުން! އަޙްމަދް ސަމީރު ޢަލީ މި މަޒުމޫނު ލިޔަން އިށީނދެ ހަމަޖެހިލުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ހިތަށް އައީ، މީގެ ފަންސަވީހަކަށް އަހަރު ކުރިއެވެ. ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅެއްގެ އަރިހުގައި ޑުބާއި އަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި ބައްދަލުވި ވަރަށް ދުރުވިސްނޭ ބޭކަލެއް ވިދާޅުވި އެއްޗެކެވެ.  މި އިޝާރާތް ކުރާ ބޭކަލަކީ  ޑުބާއިގެ އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ބާނީ سعيد لوتاه ސައީދު ލޫތާހް އެވެ.  މީނާ ވިދާޅުވި  ގޮތުގައި ކުއްޖަކު ޔަތީމު…

މާކަނާ ކުޅަ ދުއާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 399

މާކަނާ ކުޅަ ދުއާ އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު މާކަނާ ތޮށިމަތީގައި ކާނޭ މަހެއްލިބޭތޯ އިންދާ މީހަކު އެއްލި ގާގަނޑެއް ފައިގައި ޖެހިއްޖެއެވެ. ތަދުވެގެން އުދުއްސައިގަންނަމުން މާކަނާ ކުޅަ ދުއާއަކީ އަހަންނަށް ހާނީއްކަ ދިން މީހާއަށް ވާރޭ ހިޔާ ނުވާ ގެޔަކާއި ދިޔައަޑި ނުވާ ދޯންޏަކާއި މުސްކުޅި އަންބަކާ ލިބިއްޖެއްޔާ ކަލާކޯއެވެ! ތޮށިމަތިން އެއްގަމަށް މާކަނާ އެރިތަނާ މުސްކުޅި އަންހެނަކާ ދިމާވެއްޖެއެވެ. އެދައިތަ މާކަނާ ގާތުގައި ބުނެފިއެވެ. “ދައިތަގެ މިއޮއް ބޮޑު ގޯއްޗާއި ގެއަށް ބަލާބަލާށެވެ. ދައިތަ މީނީ…

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން....!: ދިވެހިބަސް ދިވެހިކުރުމާމެދު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 239

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން…! ދިވެހިބަސް ދިވެހިކުރުމާމެދު މުޙައްމަދު ޖަމީލު ދީދީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަޚުރެއް ކަމުގައިވާ ދިވެހިބަސް ވެސް އޮތްތަނުން ހެލިލައިފިކަން ކަށަވަރެވެ. ދުވަސްތަކެއް ވާންދެން އަޅައިލުމެއް އެހީތެރިވުމެއް ނެތިފައި އޮތް ދިވެހިބަސް ހަށިފޮޅައިލައިފައި ކުރިއަރައި ދާން ހެލިގެންފިކަމާމެދު ވަސްވާހެއް ނެތެވެ. ހެލިގެންފައި ވަށައިގެން ހޯދައިބަލައިލިއިރު ދުނިޔެ މިއޮތީ ބަދަލުވެފައެވެ. މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރީންނެތް ކިތަންމެ އެއްޗެއް އެބަހުއްޓެވެ. ކިތަންމެ ކަމެއް އުފެދިއްޖެއެވެ. ނަތީޖާއަކީ ބަހަށް ވެސް ގުޑުމެއް އަރައިގެން ދިޔުމެވެ. ފެންނަ ފެނުމަކީ އަބަދުވެސް ތަފާތު ވަމުންދާ ކަމެކެވެ.…

އަރިމަތީން އަޅުގަނޑު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 448

އަރިމަތީން އަޅުގަނޑު ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު އަޅުގަނޑަކީ، އެއް އިރެއްގައި ވެސް ފަލަ މީހެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ހިކި ފިންދަނޑިއެކޭ ވެސް ދަންނަވާ ހިތެއް ނުވެއެވެ. އެއީ، އިސްކޮޅަށް ލިބިފައިވާ ދިގުމިނުގެ ފޫޓު ފަސް އިނގިލިން ގުނޭ އަދަދު ކިރިޔާ ހަމަވާތީ އެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ…..! ކޮންމެއަކަސް ހަޔާތުގެ ދައުރުތައް އެނބުރެމުން ސެނބުރެމުން އައިސް ހަތަރު ދިހައަކާއި ކައިރިވީއިރު މިކަމުގައި ވެސް މި ޒަމާނީ ތަފާތެއް ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ. ހެޔޮވަރަށް ފަހައިފައި ހުރި ބައެއް ފަޓުލޫނުގެ…

ބުރުނުވިލާ

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 465

                 ބުރުނުވިލާ ކެލާ ޢަލީ އިބްރާހީމް މަނިކު          އަޚުންނާއި  އުޚްތުން  މިދީބަށް  އުފަންވީ،        ވަހުމް ހިތްތަކުން ނެރެ، ހިތުން ހެޔޮ އަހަންވީ،                           ފަހުމްކޮށް ފޮތާ ގޮތުގެ ބޭނުން ހިފަންވީ،                               ފަހުން ވާނެ ގޮތްތައް އަހާ ދަސްކުރަންވީ.       …