އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން...! : މެންދަމެއްގެ ހަމަހިމޭންކަން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 334

އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން…! މެންދަމެއްގެ ހަމަހިމޭންކަން ޢަބްދުއްސައްތާރު މުޙައްމަދު މަނިކު، ކުޑަރިކިލު  ____________________________________ މިއީ، އޭރުގެ ބ.އަތޮޅު މަދަރުސާ، މަދްރަސުއް ސަޢާދާގެ ދަރިވަރުން އަތުން ލިޔެގެން ނެރުނު މަޖައްލާއެއް ކަމަށްވާ [ވަޠަން] ގެ 3 ވަނަ އަދަދުން ނަކަލު ކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މި އަދަދު ނެރެފައިވަނީ، 13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1378 ގައެވެ. އާދެ! މީގެ 61 އަހަރު ކުރީން ނެވެ. މި ލިޔުން ލިޔުއްވާފައިވަނީ، ޢަބްދުއްސައްތާރު މުޙައްމަދު މަނިކު ކުޑަރިކިލު (3 ވަނަ ކްލާސް / ޢުމުރު: 17…

ސަމާސާ އަދަބު: ބަސްކުރު ކޮށްލުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 408

ސަމާސާ އަދަބު ބަސްކުރު ކޮށްލުން ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް ބައެއް ބަސްބަހާއި ބައެއް އެއްޗެއްސަށް ކިޔާ ނަންނަން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ކުރުކޮށްލައިގެން އުޅުމަކީ ބޭރު ބައެއް ބަސްބަހުގައި ގެންގުޅޭ ގޮތެކެވެ. މިސާލަކަށް އިނގިރޭސި ބަހުން މައިކްރޯފޯނަށް ކިޔަނީ މައިކް މިހެންނެވެ. ރިފްރިޖެރޭޓަރަށް ފްރިޖް އެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރަށް ބައެއް އިބާރާތްވެސް މި ގޮތަށް ކުރުކޮށްލައެވެ. މިސާލަކަށް އައި ވޯންޓް ޓެލްއަކީ އައި ވިލް ނޮޓް ޓެލްއެވެ. އައިޑް ލައިކް އަކީ އައި ވުޑް ލައިކް އެވެ. މިކަހަލަ…

ޙައްޤުތައް ހޯދައިދެމާ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 269

ޙައްޤުތައް ހޯދައިދެމާ! އަންވަަރު އިބްރާހީމް އެންމެހާ ކަނބަލުންގެ ޢިއްޒަތް ޝަރަފުގައި އުފުލައިދެމުން      ވަންހައިން އިއްވާ ނިދާއަށް އަދު އިޖާބަ ހިތުން ދެމުން            ފެންނަހާ މިންތީ ތަފާތަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ތެދުވަމުން                 އަންހެނުން އަދު ބާރުވެރިކޮށް ޙައްޤުތައް ހޯދައިދެމާ! ހާދަ އަނިޔާއެއް ތަޙައްމަލު   މާމަމެން ބަލަ ކޮށްފިޔޭ  ހާދަހާ ވޭނެއް މި ބިމުގައި   މަންމަމެން އުފުލައިފިޔޭ        ހާދަ ގިނަ ކެކުޅުމުގެ ހިތި ރަހަ ދައްތަމެން ދިރުވައިފިޔޭ           މާދަމާއަށް ފަސްނުކޮށް އަދު   ޙައްޤުތައް…

ސަމާސާ އަދަބު:: ހުޝިޔާރު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 341

ސަމާސާ އަދަބު: ހުޝިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު އެގޭ ދުމަށިން މަސް ކާ ބުޅަލަކާހުރެ އެގޭ އެންމެންނަށް މިކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު މުސީބާތަކަށް ވެފައެވެ. އޭގެ އިތުރަށް ތަންގަނޑު މީހުންނަށް ވެސް މި ބުޅަލުގެ އުނދަގޫ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ. އެ ބުޅާ އޮންނަ ގޮތުން ހީވަނީ ކުޑަވަރެއްގެ މިނިކާވަގެއް ހެންނެވެ. އެއް ދުވަހަކު އެގޭ މީހަކަށް މި ބުޅަލާ ދިމާވެގެން އޭތި ފަހައިގެންފިއެވެ. މިބުޅާ ވަރަށް ބާރަށް ފިލަން ދުއްވައިގަނެގެން ތަންކޮޅަކާ ހަމައަށް ދެވުނުތަނާ އެ…

ލޯބިވީމާ..!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 480

ލޯބިވީމާ..! ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްޙަންނާން ވަޙީދު ތާއަބަދު މިހިތް ތެޅިތެޅި މި އޮންނަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ސާދަ ވިލޭރޭ އެރި ހަނދަށްފަހު………. އެ ހަނދު މުޅި ދޭހަށް ފަތުރައިލިއެވެ. އެއީ ކުރީން ދުނިޔެ ދެކެފައިނުވާ ހަނދެކެވެ. އެކި ރޭރޭ [ތިބާ] ނިދިން މަހުރޫމު ވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ހިތުގެ ވިންދު ބަދަލުވީ ފަހުން………. އެ އަސަރު މުޅި ހަށިގަނޑަށް ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ. އެއީ މީގެ ކުރީން މަށަށް ނުވާ ގޮތެކެވެ. ދުނިޔެ މިހާރު ކުޑަވެގެން މިދިޔައީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟…

ހަނދާނުގެ ވަގުތުކޮޅު

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 293

ހަނދާނުގެ ވަގުތުކޮޅު ޢަބްދުﷲ ޞާލިޙް އެ ވަގުތުތައް ހަނދާނުން ފޮހެނުލާނަމެވެ. މި މޫސުން ނިމިއްޖެނަމަ އަލުން އައުމަށް އެދޭނަމެވެ. ހަނދާނުން ފޮހެނުލާނަމެވެ. ހުވަފެނެއް ފަދަ ތަސްވީރުތަކާއި އެކުވީ ވަގުތަކެވެ. ހަނދާންތަކުގެ ކަސްތޮޅުތަކުގައިވީ ވަގުތުތަކެވެ. މި ހިތް އެ ހަނދާންތަކުން ދުރުވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މި މޫސުން ނިމިއްޖެނަމަ އަލުން އައުމަށް އެދޭނަމެވެ. މިއީ ހާދަހާވާ ނަލަ ވަގުތުކޮޅު ތަކެކެވެ. މިއިން ވަގުތެއްގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިޔެވެ އެވެ. މިހެން ނިމިދާނީބާވަ އެވެ. ނުވަތަ އާބާދު ވާނެ ބާވަ…

އޭ ލޮބުވެތި ދިވެހި ދަރިންނޭވެ!

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 467

އޭ ލޮބުވެތި ދިވެހި ދަރިންނޭވެ! ޙަސަން ލަބީބް ދިވެހި ދަރިންނޭ  ދިވެހިބަހާމެދު  ހޭލުންތެރިކަން  އިތުރުކުރޭ! ދިވެހިބިމުން ދިވެހިންގެ  ބަހަށްދެން  ވާނެގޮތެއްވާން ދޫނުކުރޭ! +++++++++++++++++++++ ދުނިޔެ ބަދަލުވޭ އޮއިވަރު އާދޭ ހުޅަނގާ އުތުރާ އިރު ދެކުނުން، ދުނިޔެ މިދައްކާ ކުލަވަރު ފެނިގެން ދިވެހިބަހަށް އަނިޔާ ނުކުރޭ! ދިވެހި ދަރިންނޭ  ދިވެހިބަހާމެދު………… މޫރިތި ގޮތްހުރި  އަދަބީއަގުހުރި  ބަސްދިރުވައި  އާލާކުރަމާ! ކޫރުން އެޅުމަށް ބަހުގެ އޮމާންކަން  ދޫކޮށްލަންދެން ހީނުކުރޭ! ދިވެހި ދަރިންނޭ  ދިވެހިބަހާމެދު………… ދިވެހިބިމުން ދިވެހިންގެ ބަހަށްއޮތް ޝަރަފާ ޤަދަރާ ޢިއްޒަތަކީ،…

ބުނެދޭނު ހެއްޔެވެ؟

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 494

ބުނެދޭނު ހެއްޔެވެ؟ ޢަބްދުލް ޣަފޫރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ގ. މަންޒިލް ނޯޓް: ތިރީގައި އެވަނީ ‘ދިލްކީ ނަޒަރު’ މިލަވައިގެ މާނަ ޚުލާސާކޮށް ލިޔެވިފައިވާ ދެތިން ފޮޅުވަތެވެ. * * * ލޮލުގެ ތެރެއިން ހިތަށް ނަފްސުގެ އެތެރެ ފެންނަ ގޮތެވެ. ހިތުގެ އެދުން ލޮލަށް އެނގޭ ގޮތެވެ. ހިތާއި ލޮލާއި ދެމެދު ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެވެ. އެވާހަކަތައް އުފައްދާ ގުޅުމެވެ. އެގުޅުމުގެ ސިއްރެވެ. މިކަންކަން އަހަންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދީ ބުދޭނު ހެއްޔެވެ؟ އެގުޅުމުގެ ސަބަބުން ހިތުގައި އުފެދޭ ޝުއޫރުތަކެވެ. އެޝުއޫރުތައް ލަފްޒުތަކަކަށްވެ…

ޖުމުލައިން ޙާޞިލުވާން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދަށް ބަލައިގެން ޖުމުލައިގެ ލަފުޒުތައް ތަރުތީބުކުރުން

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 486

ޖުމުލައިން ޙާޞިލުވާން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދަށް ބަލައިގެން ޖުމުލައިގެ ލަފުޒުތައް ތަރުތީބުކުރުން ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު (މާވަށުއަޒީ) ޖުމުލައެއްގައި ހަމަ އެއް ލަފުޒުތަކެއް ބޭނުންކުރިޔަސް ޖުމުލައިގައި ލަފުޒުތައް ތަރުތީބު ކުރާ ގޮތުން ޖުމުލައިގެ މާނައަށް ބަދަލު އާދެއެވެ. ޖުމުލައެއް ލިޔާއިރު ނުވަތަ ބުނާއިރު އެ ޖުމުލައެއްގައި ހިމެނޭ ލަފުޒުތަކުގެ ތަރުތީބަށް ބަދަލު ގެނައުމުން ނުވަތަ ތަފާތު ގޮތް ގޮތަށް ބޭނުން ކުރުމުން އެ ޖުމުލައަކުން ދޭހަވާ މާނަ ތަފާތުވެދެއެވެ. އެހެންވީމާ ޖުމުލައެއްގައި ލަފުޒު ތަރުތީބު ކުރާ ގޮތަށް ސަމާލުވުމަކީ…

ހޫނުއުޅާ (2)

ކިޔާފައިވާ ޢަދަދު: 392

ހޫނުއުޅާ (2) އިބްރާހީމް ހުސެން މަނިކު ސަޔަށް ފަހު، ލީނާ ނިކުތީ ރަށު ތެރޭ ބުރެއް ޖަހައިލާށެވެ. މިހާރު ރަށް މިއޮތް ގޮތުގެ ތަސްވީރެއް ހިތުގައި ކުރަހާލައި ރައްކާކުރަން ބޭނުންވެފައި ހުރީތީއެވެ. ކުޅިހިއްކައި، ކަނޑޫރަނޑޫފާ ނެތިކޮށްލައި، ރަށުގެ ބޮޑު ވާ އޮތް ފަޅީގައި އައު ސަރަހައްދީ އެއާޕޯރޓެއް ހަދަން ހަމަޖެހިފައި އޮތުމާއެކު މި ރީތި ރަށްފުށު ރަށް އޭގެ ވަންތަ ގޮތުގައި އޮތުމުގެ ދުވަސް ހަމަވެއްޖެއޭ ހިތައެވެ. މަދުރަސާއާ އިންވެގެން އޮތް ބަށިކޯޓާ އަރާ ހަމަވެއްޖެއެވެ. އޭރު…